Pædagogisk praksis i det internationale klasseværelse

Hvordan underviser vi kulturelt heterogene studentergrupper?

Fokus

Dette delprojekt har arbejdet eksplorativt med at afdække og afprøve potentielle løsninger på konkrete didaktiske udfordringer i det internationale klasseværelse. Projektets sigte har ligeledes været at skabe en debat om universitetspædagogiske udfordringer ved internationalisering på Københavns Universitet.

Delprojektet tog i sin tid afsæt i følgende problemformulering: Hvordan kan vi effektivt adressere nogle af de centrale udfordringer og muligheder der er i ’det internationale klasseværelse’ i et universitetspædagogisk perspektiv?

Formål 

Det overordnede formål med delprojektet har været at bane vej for et fremtidigt universitetspædagogisk udviklingsarbejde, der tager fat på de udfordringer som universitetsundervisere, der skal formidle deres fagområde i ’det internationale klasseværelse’ på Københavns Universitet, står med. 

Formidling, leverancer og resultater:

Efterår 2014    
Poster-præsentation ved SRHE (Society for Research into Higher Edu-cation) konferencen i Wales med præsentation af projektets observationer og resultater hidtil.

Forår 2015    
Oprettelse af Special Interest Groups (SIG) i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) med fokus på pædagogisk praksis i det internationale klasseværelse.

Forår 2015   
Udvikling og afprøvning af element til adjunktpædagogikum med fokus på pædagogisk praksis i det internationale klasseværelse.

Efterår 2015    
Afvikling af workshop ved uddannelsesdagen på Københavns Universitet med fokus på diversitet i studentergruppen og diskussion af hvordan diversiteten kan være en ressource for undervisning og læring.

Efterår 2015     
Udgivelse af Reflections and Teaching Experiences from the International Classroom med narrativer fra det international læringsmiljø på KU fortalt fra undervisernes perspektiv.

Vinter 2016/17
Udgivelse af Reflections and Learning Experiences from the International Classroom med narrativer fra det international læringsmiljø på KU fortalt fra de studerendes perspektiv.

Vinter 2016/17
Workshopserie med Daan Romein fra Leiden Universitet. 1. workshop for pædagogiske konsulenter på tværs af Danmark. 2. workshop åben for alle med interesse med oplæg fra Trine Sand (FA, IUS) og bidragsydere fra Reflections udgivelserne.

Arbejdsgruppe

Laura Perez Skardhamar, specialkonsulent, ph.d. (tidligere PCS, SAMF)
Joyce Soren Kling, postdoc i engelsk (CIP, HUM)
Sanne Larsen, postdoc i engelsk (CIP, HUM)

Casedeltagere i fagmiljøerne

Sofia Kälvemark Sporrong, lektor (Institut for Farmaci, SUND)
Vibeke Langer, lektor (Institut for plante- og miljøvidenskab, SCIENCE)
Jesper Lützen, professor (Institut for Matematiske Fag, SCIENCE)