Internationale kandidatstuderende og sprog

En kortlægningsundersøgelse med fokus på sprog i relation til internationale kandidatstuderende på Københavns Universitet.

Formål

Målet med projektet er at give et overblik over hvilke behov og ønsker internationale kandidatstuderende har i relation til sprog, sproglig kompetenceudvikling og sprogbrug under deres uddannelsesophold på Københavns Universitet. Således kan eventuelle problemstillinger identificeres og kvalificerede anbefalinger kan formes i forhold til sprogrelaterede aktiviteter på et oplyst grundlag. Undersøgelsen udføres over en periode på et halvt år og er udformet som en spørgeskemaundersøgelse bestående at to relaterede skemaer udsendt hhv. i 2014 og i februar 2015. Formålet med dette er at spore en eventuel holdningsændring eller oplevet progression hos respondenterne.

Projektet gennemføres blandt nyligt ankomne internationale kandidat studerende på følgende fire fakulteter:

• Det Humanistiske Fakultet

• Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

• Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

• Det Teologiske Fakultet 

Undersøgelsens resultater samles i en rapport, som udover at give et overblik over den nuværende situation, også vil samle en række anbefalinger til hvordan sprogstøttende initiativer rettet mod internationale kandidatstuderende i fremtiden kan formes og formidles, så de møder de studerendes behov og passer ind i den ramme, de studerende begår sig i.

Arbejdsgruppe

Katja Årosin Laursen (CIP, HUM)

Marta Kirilova (CIP, HUM)

Nina Nellemann Rasmussen (CIP, HUM)