Lægefagligt engelsk for studerende

Dette udviklingsprojekt har arbejdet med det specifikke engelskbehov blandt lægestuderende under klinisk uddannelse på Hvidovre Hospital.

Problemformulering: Hvordan kan vi hjælpe KU-studerende, der arbejder i et lægefagligt miljø i Danmark, med at tilegne sig lægefagligt engelsk?

Mål

Delprojektets overordnede mål har været at udvikle engelskundervisning og aktiviteter, der øger den sproglige bevidsthed, målrettet danske og internationale lægestuderende, der studerer på den sidste del af kandidatuddannelsen. Undervisningen og de øvrige sprogstøttende aktiviteter har søgt at støtte de studerende i tilegnelsen af engelsk til brug i klinisk en-til-en-interaktion med patienter og kolleger, der ikke taler dansk.

Målgruppe

KU-lægestuderende ved Hvidovre og Hillerød Hospital, som arbejder med patienter og kolleger, der ikke taler dansk.

Succeskriterier

Delprojektet har strukket sig over adskillige faser, hvoraf hver enkelt har arbejdet med selvstændige succeskriterier. Projektet har både eksplorative og udviklende aspekter.

Den afsluttende evaluering fokuserer på det specifikke resultat af udviklingen af to konkrete produkter, nemlig et fleksibelt, skræddersyet ESP-kursus for lægestuderende i pædiatrien og et terminologikatalog til selvstudium tilknyttet de elektroniske lægetidsskrifter, der bruges på Hvidovre Hospital.

Projektets faser

Delprojektets aktiviteter kan opdeles i følgende faser:

  • Fase 1 - Behovsanalyse: I denne fase er der observeret danske og internationale lægestuderende, der arbejder sammen i et projekt med titlen “Internationalisering derhjemme”, under både plenarsessioner og klinikbesøg på Hvidovre Hospitals Børneafdeling. Der er afholdt fokusgruppe interview med studerende (efterårssemester 2013).
  • Fase 2 – Kursusudvikling og implementering af pilotkursus: I denne fase implementeredes materiale og metodologi til et kursus i engelsk til lægefaglige formål. Delprojektets strategier og mål evalueres (forårssemester og efterårssemester 2014)

Formidling

I tråd med de skitserede faser ovenfor er der udarbejdet en evaluering af forløbet. Der er ligeledes, med udgangspunkt i projektet, en artikel under udarbejdelse, der beskriver udbyttet af forløbet.

I 2016 udkommer der tre kortere videoer, der har forbindelse til projektet og som fokuserer på det potentielle udbytte ved et klinikforløb med involvering af internationale studerende. 

Projektdeltagere:

Joyce Soren Kling, postdoc i engelsk (CIP, HUM)
Dina Cortes, klinisk lektor (Institut for Klinisk Medicin, SUND)