Projektets organisation

Projektets overordnede ledelse er placeret  på Det Humanistiske Fakultet , og projektledelsen og sekretariatsfunktionen varetages af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved centerleder Anne Holmen.

Klik på fanerne herunder for at se projektets organisering og deltagere.
Hent en printvenlig version af projektets organisation.

Hovedansøger og projektansvarlig

Anne Holmen, professor og centerleder ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP, HUM)

Faglige projektledere

To faglige projektledere er knyttet til projektet for at sikre kvaliteten og den tværgående koordinering og videndeling på tværs af delaktiviteterne: 

Projektsekretariat

Projektet sekretariatsbetjenes af Det Humanistiske Fakultet. Følgende administrative resurser er knyttet til projektet:
  • Dorthe Vejen Hansen, specialkonsulent (HUM-FAK)
    Ledelsesrepræsentation, HUM-FAK
  • Patrick Wonsyld, AC-fuldmægtig (CIP, HUM)
    Projektkoordinering
  • Studentermedhjælp

Arbejdsgruppe 1
Udforskning af muligheder og udfordringer i "Det internationale klasseværelse" på KU i et universitetspædagogisk perspektiv

Faglig projektleder:
Anne Holmen, professor og centerleder ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP, HUM)

Arbejdsgruppe:
Laura Perez Skardhamar, specialkonsulent, ph.d. (PCS, SAMF)
Joyce Soren Kling, postdoc i engelsk (CIP, HUM)
Sofia Kälvemark Sporrong, lektor (Institut for Farmaci, SUND)
Vibeke Langer, lektor (Institut for plante- og miljøvidenskab, SCIENCE)
Jesper Lützen, professor (Institut for Matematiske Fag, SCIENCE)

Arbejdsgruppe 2
Udvikling af aktiviteter med fokus på sprogstøtte og interkulturel kompetenceudvikling for studerende på KU

Faglig projektleder:
Anne Holmen, professor og centerleder ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP, HUM)

Arbejdsgruppe:
Joyce Soren Kling, postdoc i engelsk (CIP, HUM)
Katja Årosin Laursen, danskfaglig videnskabelig assistent (CIP, HUM)
Nina Nellemann Rasmussen, akademisk sprogkonsulent (CIP, HUM)
Martin Carlshollt Unger, ekstern lektor (CIP, HUM)
Anna Vind, professor MSO (TEOL)
Henrik Laursen, fakultetsbibliotekar (TEOL)
Henrik Rye Møller, ekstern lektor i tysk (ENGEROM, HUM)
Ken Farø, lektor i tysk (ENGEROM, HUM)

Arbejdsgruppe 3
Udvikling af aktiviteter med fokus på fastholdelse og karriereforberedelse for internationale kandidatstuderende på KU

Faglig projektleder:
Anne-Grethe Lehman Routley, chefkonsulent og leder af Sektion for Internationalisering under Fakultetsservice på SUND

Arbejdsgruppe (ved projektets afslutning):
Heidi Ås, AC-fuldmægtig (SCIENCE)
Tilde Blaaberg Rørvig, AC-fuldmægtig (SUND)
Mette Juhl Vedel, AC-fuldmægtig (TEOL)
Trine Nielsen, områdeleder (HUM)
Signe Nielsen, AC-fuldmægtig (FA, Alumnesekretariatet)