Björn Hamberger – Københavns Universitet

Jeg værdsætter meget, at der er danskkurser, der betales af staten

Bjørn, er lektor på Københavns Universitet, og har et ønske om at sprogbruget på universitetet virkelig bliver parallelt, men indtil det sker, er hans bedst råd til andre internationale medarbejdere, at lære dansk og få sig en mentor.

Hvordan oplever du den parallelsproglige hverdag på Københavns Universitet?

Mit kendskab til dansk er stadig begrænset, og jeg er klar over, at det vil kræve meget arbejde. Det sprog, jeg aktivt bruger på LIFE, er engelsk, hvilket fungerer fint på akademisk niveau og acceptabelt til undervisningsbrug. Men selv om engelsk skulle forestille at være det officielle sprog i vores afdeling, er der langt fra denne filosofi til virkeligheden. Jeg oplever ikke en generel begejstring for at bruge engelsk i hverdagens arbejdsliv, og jeg oplever ofte at vores dansk kolleger skifter tilbage til deres førstesprog eller ikke bruger engelsk til at starte med til f.eks. ikke-arbejdsrelateret kommunikation. Konsekvensen af det er, at jeg reelt ikke oplever sproget på universitetet som 'parallelsprogligt'. For mig som udlænding med kun lidt kendskab til sproget, påvirker den manglende forståelse og det manglende sprog den sociale interaktion meget.

"Jeg kan kun se en lovende strategi for internationale medarbejdere: lær dansk NU, tilmeld dig det internationale mentor netværk og udfordrer de lokale i den sociale interaktion. 

Björn Hamberger

Hvilke sproglige udfordringer møder du i din hverdag uden for universitetet?

Jeg oplever, at de sjældne eksempler på offentlige sikkerhedsmeddelelser (bus, metro) er en udfordring, og at taler til arrangementer og festlige lejligheder holdes kun på dansk. Kommunikationen og det sociale liv påvirkes negativt af ikke at kunne tale sproget. Andre lignende tilfælde ses inden for bureaukratiet (mange blanketter findes ikke på engelsk), hjemmesider kun på dansk (mange banker og sportsklubber) og interaktion med officielle eller private personer (e-mails på engelsk besvares på dansk, eller besvares slet ikke).

Hvilke overvejelser gjorde du dig omkring at lære dansk, da du kom til Danmark?

Når du bor i et fremmed land, hænger det at lære sproget sammen med at forstå kultur og vaner. Jeg havde forventet, at jeg kunne klare mig på engelsk, men når man bor i Danmark, er det yderst vigtigt både at kunne tale og forstå dansk. Derfor var jeg (og er stadig) meget motiveret for at lære sproget.

Hvad fik/får du ud af kurset/-erne?

Kurset har allerede givet mig meget bedre forståelse af dansk sprog og kultur. Jeg værdsætter meget, at der er danskkurser, som bliver betalt af staten. Derudover gør de højt kvalificerede lærere et fantastisk stykke arbejde, ikke kun ved at præsentere os for sproget, men også ved at give os en masse kulturel indsigt. Tiden, det kræver, med to aftener (plus hjemmearbejde) spiller en stor rolle, gang det med to for et par med andre forpligtelser, men det har givet meget indtil videre.

Har du et godt råd til både internationale og danske medarbejdere, der arbejder på en parallelsproglig arbejdsplads?

Jeg har et idealistisk ønske om et sammenhængende system, hvor sprogbruget virkelig er parallelt, som et tosproget system. Men siden folk kun kan tale et sprog ad gangen, og udlændinge kun kan meget lidt dansk til at starte med, oplever jeg altid en eller anden form for modløshed i begyndelsen. Et konsekvent brug af engelsk som fælles basis for al kommunikation på universitetet, ville gøre en interaktion uden barrierer lettere, men det er nok ikke muligt på nuværende tidspunkt. Indtil det er løst, kan jeg kun se en lovende strategi for internationale medarbejdere: lær dansk NU, tilmeld dig det internationale mentor netværk og udfordrer de lokale i den sociale interaktion.

 

Til toppen