Satsningsområder

Internationalisering af uddannelsesmiljøerne og styrkelse af de flersprogede kompetencer hos studerende og medarbejdere har stort fokus i 2016 - Københavns Universitets Strategi. Derfor har universitetet igangsat to sprogstrategiske udviklingsprojekter i 2013. Projekterne skal føre til nye initiativer og sprogstøttende tilbud på tværs af alle universitetets fakulteter.

Projekterne er forankret på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed varetager projektledelsen og sikrer en forskningsbaseret understøttelse af projekterne.  

Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

Det femårige forskningsunderstøttede udviklingsprojekt er igangsat for at virkeliggøre strategien om styrkelse af sprogkompetencerne hos de studerende. Projektet skal sikre udbud af skræddersyede sprogstøttende aktiviteter og tilbud på hele Københavns Universitet.

Læs mere om den sprogstrategiske satsning

Pulje 2016 - Internationalisering og sprogkompetencer

Fastholdelse og karriereforberedelse af de studerende har høj prioritet. Derfor er dette tværorganisatoriske fireårige samarbejdsprojekt igangsat. Projektet skal udvikle et inspirationskatalog til styrkelse af den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på universitetets kandidatuddannelser. 

Læs mere om projektet Internationalisering og sprogkompetencer