Sprogstrategisk satsning – Københavns Universitet

CIP > Sprogstrategisk satsning

Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

I perioden 2013-2018 gennemfører Københavns Universitet et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af sprogkompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Projektet skal sikre, at de studerende bliver rustet til studie- og praktikophold i udlandet og til den stigende internationalisering i uddannelsesmiljøerne og på arbejdsmarkedet. 

Hvad er en sprogsatsning?

Københavns Universitets sprogstrategiske satsning skal hjælpe de studerende med at imødekomme nogle af de udfordringer, den aktuelle verden stiller dem:

  • Der udbydes flere og flere kurser og hele uddannelser på engelsk.
  • Der er et stigende antal studerende, der ikke har modersmålskendskab til dansk, og som derfor kan have brug for støtte til at arbejde med akademisk dansk.
  • Der er et stort behov for at kunne læse tekster på originalsproget og for at beherske fremmedsprog til brug ved studier og feltarbejde i udlandet.

Den sprogstrategiske satsnings opgave er at afdække disse behov og identificere mulige løsninger på dem.

Verden af i dag er så mangfoldig, at man ikke kan forvente, at skolesystemet kan forberede eleverne til alle tænkelige udfordringer. Derfor bør universiteterne yde deres bidrag ved at tilbyde sprogstøtte, hvor det er relevant.

Læs om sprogsatsningens baggrund og aktiviteter.

Københavns Universitet på linje med en række internationale universiteter

Med den sprogstrategiske satsning gør Københavns Universitet fælles sag med en række universiteter verden over, som satser særligt på at fremme flersprogethed hos studerende og kandidater for på denne måde at sikre den internationale dimension i de studerendes uddannelsesforløb. Universiteter, der er langt fremme, er bl.a. JyväskylaTokyoTsinghua og Yale.