Formidling

Sprogsatsningens aktiviteter, resultater og faglige materiale er løbende blevet formidlet
gennem undersøgelsesrapporter, konferenceoplæg og artikler i forskningstidsskrifter samt som populærvidenskabelig formidling.