Opsummering af sprogsatsningens resultater

Problemstillinger, hvor sprogkompetencer spiller en rolle

Den sprogstrategiske satsning har gennem dialog med fagmiljøer, spørgeskemaundersøgelser og arbejdet med udviklingsprojekter kunnet identificere en række områder, hvor de studerendes sprogkompetencer spiller en rolle i forhold til faglig fordybelse, tilegnelse af viden, kommunikation af viden, læring gennem faglig kommunikation, udlandsophold:

  1. Skriftligt akademisk engelsk
  2. Læsefærdighed på engelsk
  3. Læsefærdighed på en række andre sprog end engelsk
  4. Sprogkundskaber til andre funktioner
  5. Dansk som andetsprog og dansk til internationale studerende
  6. Akademisk dansk

Erfaringer

Sprogsatsningen har gennem sit virke skaffet KU indsigt i mange studie- og undervisningsrelevante forhold vedrørende sprog som studiekompetence. Der er blevet udviklet og afprøvet løsninger i konkrete situationer, ligesom der er blevet udviklet modeller for behovsafdækning og organisatoriske tilgange til at indarbejde sprog i uddannelserne på alle niveauer. Se en oversigt over erfaringerne her.

Anbefalinger

På baggrund af en faglig vurdering af sprogsatsningens erfaringer og resultater er der udarbejdet fem centrale anbefalinger for det videre arbejde med sprog i universitetets uddannelser. Se anbefalingerne her.

Fagligt og pædagogisk udbytte – mønsterpraksis

Størstedelen af sprogsatsningens udviklingsprojekter har arbejdet med at finde den mest effektive pædagogiske løsning på et sprogbehov i et givet lokalt fagmiljø, men mange har i tillæg genereret erfaringer, der kan stå som mønstereksempler bredt på universitet. Se eksempler på mønsterpraksis her.

Organisatorisk læring og udbytte

Den sprogstrategiske satsning har gennem sin femårige periode henvendt sig til alle universitetets uddannelser med tilbud om at diskutere, analysere og udvikle aktiviteter i forbindelse med de sproglige aspekter i de enkelte uddannelser. Det har ud over en omfattende indsigt i sproglige forhold i relation til uddannelserne givet betydelige erfaringer i implementering af store tværgående strategiske projekter. Læs om det organisatoriske udbytte her.