Praktiske resultater

Sprogsatsningen har gennemført 36 udviklingsprojekter om sprog. Se dem her.

Erfaringer fra udviklingsprojekterne

En af sprogsatsningens hovedopgaver har været at igangsætte, udvikle og evaluere sproglige udviklingsprojekter så tæt på de studerende, fagunderviserne og de faglige miljøer som muligt. Det overordnede formål har været at identificere de præcise behov for sproglige tiltag, både i selvstændige sprogkurser med specifikke formål og i integration af sprogkomponenter i varierende omfang i eksisterende kurser, samt at udvikle og gennemføre tiltagene.

Størstedelen af sprogsatsningens pilotprojekter har arbejdet med at finde den mest effektive pædagogiske løsning på et sprogbehov i et lokalt fagmiljø, men mange har i tillæg genereret erfaringer, der kan stå som mønstereksempler bredt på universitet. Erfaringerne beskrives på denne og de underliggende sider.

Porteføljen på de 36 udviklingsprojekter tegner dette billede:

  • Projekterne har tilsammen berørt cirka 4.500 studerende og cirka 170 undervisere.
  • 9 af udviklingsprojekterne var egentlige sprogkurser, der stod alene. Det var for eksempel kurser i spansk og arabisk til brug i feltarbejde eller kurser i læsefærdighed i tysk og fransk.
  • 27 projekter integrerede sprogaktiviteten i eksisterende undervisningsaktiviteter. Det er typisk sket ved at arbejde med en enkelt delfærdighed så som læsefærdighed eller skrivefærdighed. På den måde bliver sprogindsatsen funktionelt styret, og det bliver muligt at placere indsatsen på det punkt i en uddannelse, hvor den er mest relevant, og samtidig dosere den, så den får optimal effektivitet i forhold til ressourcerne.
  • 12 af projekterne arbejder med læsefærdighed i fremmedsprog, 11 med skrivefærdighed, 5 med mundtlig sprogfærdighed, 7 med en kombination af færdigheder og 1 fokuserede på parallelsprogligt ordforråd.
  • 18 projekter drejede sig om akademisk engelsk. De øvrige 18 arbejdede med en række andre sprog: fransk, tysk, spansk, arabisk, kinesisk, latin, oldgræsk og dansk som andetsprog.
  • 7 projekter tilbød sprogaktiviteter til alle studerende på KU. 15 rettede sig specifikt mod bachelorniveau og 12 mod kandidatniveau, og endelig var to projekter målrettet ph.d.-studerende.
  • Fordelingen af projekter på fakulteter er følgende: HUM 14, SUND 8, SCIENCE 6, SAMF 6, JURA 1, TEO 1.

Arbejdet med at udvælge, prioritere, gennemføre og evaluere udviklingsprojekterne har fulgt faste administrative rammer, som er beskrevet på siden om procedurer. Se den her.