Turbodansk for grønlandske studerende

CIP udbyder et intensivt danskkursus ("Turbodansk") for grønlandske studerende, der skal læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Kurset udbydes hvert år og består af 14-dages fjernundervisning i juli måned og 4-ugers holdundervisning i enten Aarhus, Odense eller København.

Der gennemføres ingen undervisning i 2019, men kurset udbydes igen til sommeren 2020. 

Målgruppen for kurset er grønlandske studerende, der har afsluttet grundskole eller ungdomsuddannelse i Grønland, og som har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark med start det pågældende år. 

Formålet med kurset er at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark. Kurset har dermed  både et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig "Turbodansk"
Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du tilmelde dig kurset i "Turbodansk".

På de følgende sider kan du læse mere om kursets indhold samt om tilmeldingsproceduren.

Du kan også finde nyttige oplysninger til forberedelse af din deltagelse i kurset, herunder links til boligsøgning og mulighed for at søge legat til dækning af dine udgifter, mens du følger undervisningen i Turbodansk.