Turbodansk for grønlandske studerende

CIP udbyder et intensivt danskkursus ("Turbodansk") for grønlandske studerende, der skal læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Kurset udbydes hvert år og består af 14-dages fjernundervisning i juli måned og 4-ugers holdundervisning i enten Aarhus, Odense eller København.

Holdundervisningen i 2020 finder sted fra den 3.-28. august, og vi åbner for tilmelding fra januar 2020.  

Målgruppen for kurset er grønlandske studerende, der har afsluttet grundskole eller ungdomsuddannelse i Grønland, og som har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark med start i efteråret 2020. 

Formålet med kurset er at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark. Kurset har dermed  både et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig "Turbodansk"
Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du tilmelde dig kurset i "Turbodansk".

På de følgende sider kan du læse mere om kursets indhold samt om tilmeldingsproceduren.

Du kan også finde nyttige oplysninger til forberedelse af din deltagelse i kurset, herunder links til boligsøgning og mulighed for at søge legat til dækning af dine udgifter, mens du følger undervisningen i Turbodansk.