Kursusbeskrivelse

Kurset "Turbodansk" består af to elementer:

14-dages frivillig fjernundervisning, hvor du løser opgaver hjemmefra, som forbereder dig til holdundervisningen.
Dette kræver adgang til internet samt adgang til pc eller tablet.

4-ugers obligatorisk holdundervisning, der finder sted i enten Århus, Odense eller København i august måned.Her skal du kunne være til stede i alle fire uger til undervisningen, og du skal selv finde bolig mens du følger holdundervisningen. 

Tilmelding til forløbet i juli-august 2020 åbner i starten af 2020. 

Fjernundervisning

I de to ugers fjernundervisning i juli vil hovedvægten ligge på lytte- og læseaktiviteter med tilknyttede skriveaktiviteter, både via tekster af almen karakter og studieforberedende. Du tilgår opgaverne via den internetbaserede undervisningsplatform, "Absalon". 

Vi sender dig adgangskode til kursusrummet på Absalon når vi har modtaget og godkendt din tilmelding. 

Omfanget af aktiviteterne i fjernundervisningen vil svare til gennemsnitligt 2 timers dagligt arbejde.

Holdundervisning

Holdundervisningen finder sted i lokaler centralt placeret i Aarhus, Odense og København.

Som udgangspunkt vil undervisningen finde sted i tidsrummet kl. 9.00-12.30/13.45 mandag-fredag i hver uge men der kan opstå lokal tilpasning af ugeskemaet undervejs i forløbet.

Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg, øvelser, projektarbejde samt foredrag og ekskursioner. Vi kommer omkring udtale, grammatik, akademiske genrer, brug af studiegrupper, feedback, studieteknikker mv. Særligt i den sidste uge af august giver vi tid til studieforberedelser, deltagelse i introduktionsforløb på dit studie mv. 

Du skal forvente en forberedelsestid svarende til 2 timer forud for hver undervisningsgang. Forberedelsestiden anvendes til forberedelse af oplæg, læsning af tekster samt til skriftlige opgaver, grammatikopgaver, lytteøvelser mv., som tilgås og afleveres via kursusrummet i Absalon.