Praktiske informationer

Tilmelding 
Der åbnes for tilmeldinger til kursusforløbet i sommeren 2020 i starten af 2020. Tilmelding sker via en online tilmeldingsblanket. Du skal have dokumentation klar til upload, hhv. et bevis for at have fuldført grundskole eller ungdomsuddannelse i Grønland og kvittering for, at du har søgt om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Læs mere om tilmelding her

Internetadgang ved fjernundervisning
Fjernundervisningen finder sted 14 dage i august, hvor du løser opgaver via et online kursusrum. Du har derfor brug for internetadgang samt adgang til pc eller tablet. 

Bolig
Du skal selv sørge for at have et sted at bo mens du deltager i holdundervisningen i "Turbodansk" i august måned. I højreboks kan du finde links til forskellige organisationer samt de Grønlandske Huse i hhv. Aarhus, Odense og København, hvor du kan få gode råd til at finde en bolig. 

Legat
Som kursist på "Turbodansk" har du muligheden for at søge om legat til delvis dækning af dine udgifter, mens du følger undervisningen. Legatet udbetales bagudrettet under forudsætning af din aktive deltagelse på kurset, herunder, at du har været til stede mindst 90% af undervisningen. Du får udleveret blanket til ansøgning om legat i sidste del af kurset af din underviser. Legatet varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Udstyr til holdundervisning
Ved deltagelse i holdundervisningen på "Turbodansk" forventer vi, at du medbringer egen pc eller tablet, som du kan bruge i undervisningen. Du får gratis adgang til internet undervejs i forløbet, da undervisningen finder sted i lokaler med internetadgang. 

Undervisningssteder
Undervisningen finder sted i hhv. Aarhus, Odense og København i nemt tilgængelige undervisningslokaler. Du får nærmere informationer om holdnummer og lokaler i ugen før kursusstart. Du skal selv sørge for transport mellem bolig og studiested. 

Adgang til undervisningsplatformen Absalon
Når vi har registreret din tilmelding og tjekket, at du opfylder kriterierne for optagelse på "Turbodansk", sender vi dig adgangsoplysninger til vores online undervisningsplatform, "Absalon". Bemærk, at du har brug for internet for at kunne tilgå kursusrummet i "Absalon". 

Afklaring af sproglige behov
For at kunne forberede undervisningen bedst muligt sender vi dig en online survey, når vi har registreret og tjekket din tilmelding. I surveyen beder vi dig fortælle mere om dit kommende studiested og om dine kompetencer i dansk. Vi bruger oplysningerne til at tilpasse vores undervisningsmateriale til de konkrete deltagere på kurset.  

Information om hold, lokale, undervisere mv.
Du modtager information om kursusstart, lokale, adresse, underviser mv. i ugen inden kursusstart (2020).

Hvis du ikke optages på dit ønskede studium
Hvis du ikke bliver optaget på det ønskede studium, og dermed ikke skal bruge din plads på kurset i Turbodansk, skal du hurtigst muligt give os besked ved at sende mail til turbodansk@hum.ku.dk

Har du yderligere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os via mail til turbodansk@hum.ku.dk, hvis du har spørgsmål som ikke er blevet besvaret ovenfor.