Udforskning og understøttelse af det internationale og flersprogede universitet

Siden slutningen af 1990’erne er der i stigende grad sket en internationalisering af Københavns Universitet (KU), og i dag kommer denne internationalisering til udtryk i alle aspekter af universitetslivet, lige fra forskning til undervisning og administration. Samtidig med denne internationalisering, er Københavns Universitet også en institution, der lovgivningsmæssigt og fagligt har basis i en specifik dansk kontekst.

 

På CIP udvikler og udfører vi løbende forskningsprojekter, som er designet til at udforske, hvordan internationalisering påvirker universitetet både som dansk uddannelsesinstitution, som forskningsmiljø, som flersproget arbejdsplads og som samfundsinstitution.

 

Særligt har vi interesse i at identificere og kaste lys over de udfordringer og muligheder, der relaterer sig til den sproglige og kulturelle diversitet, som netop er et resultat af internationaliseringen af KU som et dansk universitet.

 

Som et internationalt anerkendt forskningscenter samarbejder vi med forskere fra hele verden og publicerer i nogle af verdens førende internationale tidsskrifter og bogserier, hvori vi dækker grundforskning såvel som anvendt forskning.

 

Derudover producerer vi forskningsbaseret undervisningsmateriale, udvikler tests og beskæftiger os med udviklingsprojekter i samarbejde med partnere både inden for og uden for universitetets mure.

 

På de sider, der her er linket til nedenfor, fortæller vi mere om vores centrale forskningsområder og præsenterer nogle af vores forhenværende og igangværende forskningsprojekter.

 

Hvis du er interesseret i at lære mere om vores forskning eller i at arbejde sammen med os, er du velkommen til at sende en e-mail til cip@hum.ku.dk.