Deltag i CIPs forskning

CIP er altid interesseret i at have bachelor-, speciale og ph.d.-studerende tilknyttet centret. På samme vis indgår CIP gerne som sparringspartner og/eller konsulent i forbindelse med forsknings- og evalueringsprojekter på institutter og hos forskningsenheder på tværs af KU, som ønsker at få kastet et kritisk blik på egen sprogpraksis. 

Du er derfor meget velkommen til at kontakte CIP, hvis du er interesseret i at lave et projekt inden for et af CIPs forskningsområder.

Nedenfor kan du som inspiration se en kort beskrivelse af en række projekter fra studerende, som har været tilknyttet CIPs forskningsområder, og hvor vejlederen også i flere tilfælde har været ansat på CIP. 

Eksempler på tidligere projekter ved studerende:

  • Speciale af Camilla Falk Rønne (2015) : En parallelsproglig virkelighed – et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet

  • Speciale af Stine Myssing Odgaard (2014):  Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden” – en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

  • Speciale af Katja Årosin Laursen (2013): Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det". En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet

  • Speciale af Lotte Eggert Kiil (2010): Danish University Students' Use of Code-Switching During English-Medium Instruction - A case study of two English-medium courses at The Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen.

  • Speciale af Anne Sofie Jakobsen (2009): "Ellers er det lige ud af landevejen" - en interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

  • Speciale af Tina Skriver Didriksen (2009): Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter - en empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer.