Forskningsmetoder

På CIP arbejder vi både med sprogvidenskabelig grundforskning og med flere discipliner inden for anvendt sprogvidenskab. Vi kombinerer således lingvistiske analyser med psyko- og sociolingvistiske undersøgelser af sprogundervisning, -testning, -holdninger og ideologier.

Grundlæggende søger vi at etablere et empirisk vidensgrundlag for sproglig kompetenceudvikling, sprogvalg og sprogs betydning for undervisning og læring og med fokus på samspillet med praksis i den lokale kontekst. Centrale metoder er forskellige former for behovsanalyse, interventionsstudier, observationer og optagelser af sprogbrug i undervisning og arbejdsfællesskaber samt interviews med deltagere og spørgeskemaundersøgelser. Disse kombineres ofte med analyser af centrale dokumenter såsom strategier, læseplaner, studieordninger, arbejdsbeskrivelser mv. Der anvendes både kvalitative og kvantitative metoder.

Det er en central værdi for CIP, at der er løbende erfaringsudveksling mellem forskning og undervisning/konsulentopgaver, således at systematisk viden og teori kombineres med og justeres med erfaringer i praksis.