Behovsanalyse af danskkundskaber blandt internationale forskere på Københavns Universitet. Parallelsproglighed i teori og praksis.  

Beskrivelse

I dette forskningsprojekt undersøger Merike Jürna de internationale videnskabelige medarbejderes sproglige adfærd i deres akademiske arbejde og i det sociale fællesskab på Københavns Universitet. I analysen af datamaterialet tager hun udgangspunkt i Københavns Universitets sprogpolitik, som bygger på princippet om parallel anvendelse af dansk og engelsk. Merike Jürna er interesseret i, hvordan parallelsprogligheden finder anvendelse i praksis, hvilke specifikke behov for danskkundskaber internationale ansatte har i universitetskonteksten og udenfor, samt hvilke direkte og/eller indirekte sproglige eller deraf afledte krav universitetets sprogpolitik stiller til de internationale forskere.

Projektets resultater forventes at danne baggrund for anbefalinger om, hvordan disse behov bedst kan dækkes, fx i form af specielt tilrettelagte, forskningsbaserede danskkurser for denne konkrete målgruppe. Endvidere har projektet til formål at bidrage til diskussionen om betydning, udvikling og anvendelse af begrebet 'parallelsproglighed'.

Projektdeltagere

Projektet udføres af Merike Jürna, ph.d.-stipendiat på CIP/INSS

Finansiering

Projektet er samfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Det Humanistiske Fakultet, KU og CIP.

Projektperiode

februar 2010 - juni 2013