LUNAS - Language Use in Nordic Academic Settings

LUNAS var et Nordplus Språk-støttet netværk, der sætter fokus på sprogets rolle i den akademiske uddannelseskontekst i Danmark, Sverige og Norge. Netværket udgjorde en platform for koordinering af nationale forskningsprojekter vedrørende akademisk sprogbrug med fokus på korpora over akademiske sprog og akademiske ord- og fraselister. Netværket blev gennemført med Nordplus midler i perioden 2013-2016.

Formål

Netværkets formål er at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling de nordiske lande imellem. Der er planlagt fire netværksmøder og en afsluttende konference, som skal være med til at sikre, at forskningen i den akademiske sprogbrug i de respektive lande bidrager til at styrke den nordiske nabosprogsforståelse med fokus på akademisk sprog.

Tilgængeligheden af parallelle akademiske ord- og fraselister på de nordiske sprog vil være et stærkt uddannelsesmæssigt redskab, som kan være med til at styrke den nordiske sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemet. Medlemmerne af netværket er sprogforskere der ønsker at beskrive og kortlægge akademisk sprog og sprogbrug på de nordiske sprog.

Aktiviteter

Netværket afholdt sit første møde i november 2013 i København, hvor Averil Coxhead, Victoria University of Wellington, New Zealand, var inviteret til at fortælle om sit arbejde med akademiske ordlister på engelsk, særligt The Academic Word List (Coxhead, 2000).

Andet møde i netværket blev afholdt i Göteborg i november 2014 med Sylviane Granger, Université catholique de Louvain, Belgien, var inviteret til at fortælle om sit arbejde med akademiske fraser og EAP.

Tredje møde blev afholdt i oktober 2015 i Oslo, hvor Norbert Schmitt rådgav netværkets medlemmer om ordforrådstestning ift. akademiske ord- og fraselister.

Netværkets fjerde møde samt den afsluttende konference fandt sted i maj 2016 med internationale gæsteforelæsere.

Netværkets medlemmer

Netværket bestod i projektperiden af følgende institutioner:

Netværket blev koordineret af professor Birgit Henriksen og ph.d.-stipendiat Anne Sofie Jakobsen, Engerom i perioden 2013-2016.