DASTEN – Dansk sprogtestningsnetværk

DASTEN-netværkets formål er at fremme forståelsen af de teoretiske principper inden for sprogtestning og sprogvurdering og at skabe et forum for deling og styrkelse af metoder og praksisser inden for sprogtestning og sprogvurdering i hele Danmark. Netværket administreres af CIP.

Formål

  • At dele faglig ekspertise inden for sprogtestning og sprogvurdering.
  • At etablere kontakt mellem nationale og internationale grupper, der interesserer sig for sprogtestning og sprogvurdering.
  • At deltage i andre aktiviteter, der styrker sprogtestning og sprogvurdering i Danmark.
  • At rådgive interesserede parter i anliggender vedrørende sprogtestning og sprogvurdering.
  • At styrke sprogtestnings- og sprogvurderingssystemer og -metoder i Danmark.
  • At øge kendskabet til og forståelsen af sprogtestning og sprogvurdering.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket eller deltage i netværksaktiviteter, kan du skrive til formanden Slobodanka Dimova på slobodanka.dimova@hum.ku.dk.