Engelsk i Europa: Mulighed eller trussel?

Holdningerne til det engelske sprogs rolle og status i Europa har ændret sig i løbet af det sidste århundrede og er under fortsat forandring. Mange betragter det engelske sprog som en mulighed for at deltage på den globale scene for folk, der taler andre sprog. USA’s stigende dominans på verdensscenen betød, at engelsk har fået rollen som lingua franca i erhvervslivet, videregående uddannelser, forskning og turisme, for bare at nævne nogle af de mere økonomisk betydningsfulde sprogbrugsdomæner. Andre ser det derimod som en trussel mod Europas nationale sprog og tilmed en trussel mod nationale kulturer og identiteter.

Formål

Projektet Engelsk i Europa (EiE) undersøger det engelske sprogs status i dagens Europa ved at afholde fem konferencer i vidt forskellige europæiske regioner. Hver konference undersøger det engelske sprogs rolle i en bestemt kontekst med henblik på at få en mere detaljeret forståelse af forholdene mellem engelsk, andre sprog og deres brugere.

Deltagere

Projektet finansieres af Leverhulme Trust og ledes af professor Andrew Linn og koordineres af Centre for Linguistic Research ved University of Sheffield. Projektet repræsenterer et samarbejdsnetværk mellem fem europæiske universiteter: University of Sheffield (UK), Københavns Universitet (Danmark), Charles University (Tjekkiet), Universidad de Zaragoza (Spanien) og South-East European Research Centre (SEERC), CITY College, Thessaloniki (Grækenland).

Læs mere om netværket på EiE's hjemmeside.

Konferencer

CIP arrangerede konferencen Det engelske sprog på videregående uddannelser i Europa i København, som fandt sted d. 19.–21. april 2013.

Temaet for konferencen var “Det engelske sprog på videregående uddannelser i Europa” og det var inviteret indlæg om alle emner med relation til dette, herunder for eksempel:

 • Det engelske sprogs ideologier på videregående uddannelser
 • Sprogpolitik på videregående uddannelser
 • Undervisning i engelsk på mellemniveau på videregående uddannelser
 • Konsekvenserne af undervisning i engelsk på mellemniveau for lokale sprog
 • Parallelsproglighed og flersprogethed på videregående uddannelser
 • Engelsk som akademisk lingua franca
 • Indholdsbaseret sprogundervisning (CLIL)
 • Engelsk til akademiske formål (EAP)
 • Engelske sprogprøver på videregående uddannelser

Tidligere netværksaktiviteter

 • Konference i Sheffield: Det engelske sprog i Europa: debatter og diskurser
 • Konference i Zaragoza: Engelsk som videnskabs- og forskningssprogTil toppen