FIESOLE-gruppen

FIESOLE-gruppen er et netværk for sprogfolk ansat ved forskellige europæiske institutioner for videregående uddannelse. FISOLE står for ’Fine-tuning Innovative European Strategies to Orient Language Education’.

Formål

FIESOLE beskæftiger sig med udvikling og udbredelse af de bedste fremgangsmetoder inden for akademisk kommunikation og er særligt rettet mod ph.d.-kandidater, postdocs og andre unge forskere i det moderne flersprogede Europa.

Aktiviteter

Gruppens samarbejde sker via møder, underviserudveksling og (endnu på tegnebrættet) en virtuel platform, der gør det muligt at dele undervisnings- og læringsmetoder, som gruppemedlemmernes institutioner har gode erfaringer med. Igennem sine aktiviteter er gruppen fokuseret på at udvikle undervisningsmateriale, metodelære og retningslinjer for studieplaner, som alle er særligt tilpassede til en flersproget undervisningskontekst, hvor engelsk fungerer som et akademisk lingua franca. Gruppens særlige ekspertiseområder omfatter undervisning og læring på universitetet (med særlig fokus på kulturel diversitet), akademiske læse- og skrivekompetencer og at producere tekst med henblik på publicering og formidling til offentligheden.

Medlemmer

  • European University Institute (Fiesole)
  • London School of Economics Institute of Education (University of London)
  • Humboldt University (Berlin)
  • Collège d’Europe (Brügge)
  • Pompeu Fabra University (Barcelona)
  • Central European University (Budapest)
  • University of Siena Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (Københavns Universitet)

Mere information

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/FiesoleGroup.aspx