ICLHE – Integrating Content and Language

CIP er en del af ICLHE-forbundet, der beskæftiger sig med forskellige aspekter inden for integrering af indhold og sprog ved de videregående uddannelser.

Formål

ICLH's formål er at fremme udveksling af synspunkter, erfaringer, initiativer og forskning, der omhandler samspillet mellem indhold og sprog på de videregående uddannelser.

Medlemmer

ICLHE er åben for alle, der er tilknyttet et universitet eller andre institutioner for videregående uddannelse, og som interesserer sig for indhold og sprog. Dette indbefatter personer med interesse for undervisning og læring via et fremmedsprog, samt undervisning og læring via et nationalt sprog for immigranter og minoritetssamfund. ICLHE er desuden åben for politikere, forskere tilknyttet internationale organisationer og professionelle foreninger, forlæggere, repræsentanter for nationale og internationale myndigheder samt andre med en interesse i integreringen af indhold og sprog i de videregående uddannelser.

Mere information

http://www.iclhe.org/