IntlUni Erasmus Academic Network

IntlUni beskæftiger sig med de udfordringer, der opstår i et flersproget multikulturelt læringsmiljø på internationale universiteter.

Formål

  • At identificere kvalitetskriterier, der skal kendetegne undervisning og læring i flersprogede og multikulturelle læringsmiljøer.
  • At udvikle anbefalinger til institutioner for videregående uddannelse omkring hvordan disse kan indføre og sikre bæredygtigheden af kvalitetsundervisning- og læring i de flersprogede multikulturelle læringsmiljøer.

Medlemmer

IntlUni Academic Network består af 38 uddannelsesinstitutioner i 27 lande.

IntlUni’s partnerrepræsentanter udfylder mange forskellige funktioner ved de institutioner, de repræsenterer: sprog- og indholdsundervisere samt forskere, ledere ved internationale centre, ledere ved sprogcentre, uddannelsesudviklere, etc. Denne forskellighed gør, at projektet kan dække mange aspekter relateret til internationaliseringen af videregående uddannelser.

Endelig rapport

I 2015 er den endelige rapport med titlen "Opportunities and challenges in the multilingual and multicultural learning space" udkommet, hvor Joyce Kling fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed har bidraget med sin forskning. Projektet IntlUni været i gang i perioden 2012-2015. Rapporten kan hentes og læses her (pdf).

Mere information

http://intluni.eu/