Netværket for sprogpolitik

Netværket for sprogpolitik blev etableret i 2013 i et samarbejde mellem Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet. 

Formål

Netværkets primære formål er at forbinde forskere og andre interesserede parter, som beskæftiger sig med sprogpolitik inden for en række områder. Herunder bl.a. uddannelsessystemet, minoritetsstudier, offentlig administration og private firmaer i Danmark. Målet er at netværkets deltagere i fællesskab kan koordinere og fremme forskning vedr. sprogpolitiske emner inden for disse områder. Netværket ønsker desuden at bidrage til den sprogpolitiske debat i Danmark.

Aktiviteter

Netværket er et forum, hvor der skabes rum for diskussion og udvikling af sprogpolitisk forskning i Danmark, bl.a. igennem følgende aktiviteter:

  • Afholdelse af workshops, konferencer og gæsteoplæg med deltagelse af danske såvel som internationale gæster. Arrangementerne er åbne for alle interesserede.
  • Løbende netværksmøder. Møderne tager udgangspunkt i specifikke temaer, som diskuteres på tværs af netværksdeltagernes fagområder, og inkludere typisk oplæg fra et netværksmedlem eller inviterede gæster.
  • Der afholdes yderligere netværksmøder, som er særligt rettet mod studerende (ph.d.-studerende og andre studerende), som forsker eller overvejer at forske inden for det sprogpolitiske område. På disse møder vil der typisk være oplæg og erfaringsudveksling fra mere erfarne forskere.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket eller deltage i netværksaktiviteterne kan du skrive til:

LPNetwork@hum.ku.dk