Udvikling af skræddersyede sprogkurser

CIP's tilgang med at skræddersy undervisningsaktiviteterne til det konkrete behov sikrer, at deltagerne oplever den størst mulige relevans af undervisningen. Vores erfaring viser, at en relevant og praksisnær undervisning bevarer en høj motivation hos deltagerne samt resulterer i den største effektivitet i forhold til ressourceforbruget. Det gælder både den tid og energi, den enkelte deltager skal lægge i arbejdet med at tilegne sig sprogfærdigheder, og den pris, som deltageren skal betale for kurset.

Undervisningsaktiviteterne udvikles i et cyklisk forløb:

Den cykliske undervisningsudvikling. Cyklussen starter med planlægning og bevæger sig videre over udvikling, undervisning, evaluering, efterbehandling/erfaringsudveksling hvorefter en ny omgang planlægning kan begynde.

Planlægning

Der begyndes med en detaljeret behovsafdækning, som kan tage flere forskellige former: spørgeskemaundersøgelse, dialog med involverede, interview af deltagere eller observation af undervisning. Underviserne vil ligeledes indsamle både egne og kollegers erfaringer, evalueringer og feedback fra tidligere forløb, der kan have værdi for det aktuelle opdrag.

Udvikling

Ved tilrettelæggelse af undervisningsforløb orienterer underviserne sig endvidere i den aktuelle forskningslitteratur, så der kan træffes det mest hensigtsmæssige valg af pædagogiske metode. Samtidig kan underviserne finde de mest relevante forskningsresultater at præsentere for deltagerne på kurset. Endelig udfører underviserne ofte en omfattende research for at afdække det aktuelle område, for eksempel for at skabe overblik over et specifikt afgrænset og arbejdsrelateret ordforråd eller brug af specifikke akademiske genrer. På basis af dette arbejde sammensættes materiale og øvelser, der er skræddersyet til den konkrete undervisning.

Afvikling, evaluering og efterbehandling

Undervisningen tilpasses løbende under forløbet efter deltagernes respons, og der foretages altid en grundig evaluering ved forløbets afslutning. Erfaringerne deles med kollegerne og indgår i det videre arbejde med CIP’s undervisningsudvikling og forskning i fremmedsprogstilegnelse.

Eksempler på udvikling af skræddersyet undervisning

På CIP varetager en række erfarne akademiske sprogkonsulenter undervisningsaktiviteterne.  Læs mere om, hvordan sprogkonsulenterne udvikler undervisning i: