Coronavirus Information på dansk / Information in English

Akademisk ordforråd – Københavns Universitet

CIPs Resurseportal > Resurser for studerende > Akademisk ordforråd

Akademisk ordforråd


BØGER

Academic Vocabulary in Use

M. McCarthy & F. O'Dell, Cambridge University Press, 2008.
En udmærket hjælp for enhver, der bruger engelsk i deres akademiske arbejde. Den dækker hele det kerneordforråd, du støder på i akademiske lærebøger, artikler, forelæsninger og seminarer. 

English Collocations in Use

M. McCarthy & F. O'Dell, Cambridge University Press, 2005.
Kollokationer er kombinationer af ord, som ofte bruges sammen. Der er 60 enheder á to sider med forklaringer til venstre og øvelser til højre. Ved at bruge kollokationer kan du forbedre dit skriftlige engelsk, få det til at lyde mere naturligt, og det vil hjælpe dig med at undgå hyppige begynderfejl. 

Focus on Vocabulary: Mastering the Academic Word List

D. Schmitt & N. Schmitt, Longman, 2005.
En forskningsbaseret lærebog om ordforråd, som hjælper studerende med at klare sig sprogligt i en akademisk kontekst. Indeholder desuden kollokationsøvelser, der har til formål at udvikle de studerendes evne til at danne naturlige sammenhæng mellem målordet og andre ord. 

PhraseBook for Writing Papers and Research in English

S. Howe & K. Henriksson, The Whole World Company Press, 2007, fourth edition.
Bogen indeholder over 5000 ord og fraser, som hjælper dig til at skrive på universitets- og forskningsniveau på engelsk, og er især henvendt til folk der ikke har engelsk som modersmål. Indeholder gode råd og hjælp til skriftligt engelsk samt en omfattende ordsamling.

LINKS


Academic word list

Indeholder alle Averil Coxheads akademiske ordlister samt øvelser og links til træning af ordforrådet. Indeholder derudover ‘Academic word list highlighter' hvor man kan kopiere og indsætte en tekst, hvorefter programmet vil markere alle de akademiske ord, der forekommer i listen. 

English Club collocations

Har en meget god forklaring på hvad kollokationer er samt en række kollokationsøvelser og quizzer. Siden indeholder desuden links til andre dele af www.englishclub.com som også indeholder nyttig information om grammatik, tegnsætning osv.

Using English for Academic Purposes

En god side omkring engelsk til akademiske formal, med blandt andet den akademiske ordliste.
Til toppen