Akademisk skrivning – Københavns Universitet

Akademisk skrivning

BØGER

Academic writing, A University Writing Course

L. Björk & C. Räisänen, Studentlitteratur, 2003.
Bogen indeholder et guidet processskrivningskursus inden for de mest brugte teksttyper og genrer. Derudover er et helt kapitel som udelukkende handler om problemer med at skabe sammenhængende tekster og et andet kapitel til forretningskorrespondance (inklusiv jobansøgninger). Mere end 20 essays og artikler hjælper den bogens læser med at skrive og læse akademisk.

Academic Writing, Exploring Processes and Strategies

Leki, J., St. Martin's Press N.Y., 1995.
Denne bog indeholder en klar og gennemtænkt præsentation af alle stadier af skriveprocessen.

The Study Skills Handbook

S. Cottrell, Palgrave, 1999.
Denne bog fortæller om studerendes virkelige oplevelser og problemer med at skrive akademisk engelsk. Den har desuden en overskuelig struktur, der gør den nem at bruge.

The Writing Process

L. Björk, M. Knight & E. Wikborg, Studentlitteratur, 1992, second edition.
Bogen indeholder både forklaringer og talrige praktiske eksempler og øvelser fra den indledende fase af brainstorming til den endelige korrekturlæste version. Denne bog henvender sig især til engelskstuderende på deres første studieår.

Writing a Thesis: Substance and Style

Van Wagenen & R. Keith, Prentice Hall, 1990.
Bogen indeholder en trin-for-trin guide til at skrive projektforslag med løbende kommentarer. Kapitlerne om indlednings-, metode-, resultats- og diskussionsafsnit giver en oversigt over det væsentlige indhold i disse afsnit. Det sidste kapitel om stilmæssige detaljer beskriver, hvordan man organiserer, forklarer og producerer overbevisende skrivning. Forfatteren går videre end almindelige stilguider ved at lægge vægt på forskningsargumenter, som er nødvendige i akademisk skrivning. Han viser desuden, hvordan man bedst præsenterer sine argumenter på skrift.

LINKS - essay- og opgaveskrivning 


Roane State Community College Online Writing Lab

Har nyttige links til fx forskellige måder at citere på, alt efter om man studerer humaniora, samfundsvidenskab, historie eller naturvidenskab. Det giver et bredt udvalg af forskellige opgavetyper, inklusiv eksempler på essays skrevet af studerende.

The Essay writing Center

Meget nyttig information om cirka 20 forskellige opgavetyper.

Til toppen