Ordbøger og opslagsværker – Københavns Universitet

CIPs Resurseportal > Resurser for studerende > Ordbøger og opslagsværker

Ordbøger og opslagsværker

BØGER

Longman Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners

Pearson Longman, 2009, fifth edition.
Inklusiv en CD-rom som gør det meget nemt og hurtigt at slå ord op, og har desuden de følgende funktioner: en ordforrådsaktivator som angiver forskellige ord eller fraser i forhold til de forskellige nuancer i betydningen af et ord; en grammatikhåndbog og øvelsessektion; en øvelsessektion til ordforråd; forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk; samt en skriveassistent, som hjælper dig med at slå ord op samt finde kollokationer, synonymer og grammatik, når du holder musen henover ordet. 

Macmillan Collocations Dictionary

Til trods for at der er færre kollokationer (ordforbindelser) - ca. 4500, er dette nok den mest praktiske ordbog over kollokationer, da den indeholder flere tips om brug, stil og register end Oxford Collocations Dictionary. 

Oxford Advanced Learners Dictionary

Oxford University Press, 2010, eighth edition.
Med en CD-rom, som indeholder den meget nyttige Oxford iWriter-funktion, som kan bruges som skabelon, når man skriver, samt giver hjælp til forskellige slags skrivning.

Oxford Collocations Dictionary

Oxford University Press.
Er en mere omfattende liste over 9000 opslagsord og de kollokationer, der anvendes sammen med et givent opslagsord: substantiver, adjektiver, verber samt præpositioner. 

Practical English Usage

Michael Swan, Oxford University Press.
Det bedste opslagsværk til, hvordan engelsk bliver brugt i den virkelige verden. Meget omfattende.

Roget's Thesaurus

Den klassiske synonymordbog.

LINKS

Free dictionary

Meget omfattende, henter definitioner fra flere andre ordbøger.

Gyldendals Danish/English Dictionaries

Den største dansk-engelsk/engelsk-dansk-ordbog. Indeholder desuden en onlineudgave af Oxford Monolingual Dictionary. 

KU Lex

Københavns Universitets ordbog over universitetsterminologi, både dansk-engelsk og engelsk-dansk.

Merriam Webster Online Dictionaries

Indeholder ordbog, synonymordbog samt medicinsk ordbog.

One Look Dictionary Search

Gør dig i stand til at slå ord op i flere ordbøger på én gang, eller slå ord op, der begynder eller ender med et søgeord, eller finde lister over ord eller fraser, der er relateret til søgeordet. 

Phrasal verbs dictionary

Forklarer, hvad frasalverber er, hvordan man bruger dem, og indeholder desuden en lang liste over frasalverber med definitioner og eksempler.

Collocations Dictionary
Gør dig i stand til at slå op hvilke ord der optræder hyppigt sammen.