CIP SYMPOSIUM 2017

10 års jubilæumssymposium

I ti år har Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) afholdt et årligt symposium, hvor formålet er at drøfte centrale problemstillinger vedrørende undervisnings- og arbejdssprog.

I år havde symposiet overskriften ”Underviserens rolle i styrkelsen af de studerendes akademiske sprogfærdigheder”.

CIP vil gerne takke alle deltagere for en god og udbytterig dag. Nedenfor ses programmet som det blev afviklet på dagen. Du kan hente abstracts og præsentationer på de links, du finder under beskrivelsen af hver programpunkt.

Program

10.00 - 10.10 Velkomst ved centerleder Anne Holmen
Centerleder Anne Holmen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Formiddagens tema: Sprog på universitetet

10.15 - 11.00 Undervisning og sprog – CIP   2008-2017

Tilbageblik og perspektiv på CIPs aktiviteter 2008-2017

Forhenværende centerleder Birgit Henriksen og nuværende centerleder Anne Holmen

Læs abstract fra Language at the university

Hent præsentationen/PPT Language at the university

11.15 - 12.00 Parallelsprogspolitik, hvad kan det være?
Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,   Københavns Universitet

Læs abstract fra Parallelsprogspolitik

Hent  præsentationen/PPT Parallelsprogspolitik

Eftermiddagens tema: Nye ideer til effektiv feedback i undervisningen

13.00 - 14.00 Peer feedback – exploring student experiences Akademisk sprogkonsulent Nina Nellemann Rasmussen, Center for   Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Læs abstract fra Peer feedback

Hent præsentation/PPT Peer feedback

Et redskab til feedback på sproget i skriftlige opgaver Akademisk sprogkonsulent Sophie Swerts Knudsen og Katja Årosin Laursen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Læs abstract fra A tool to give feedback on language in written assignments

Hent præsentation/PPT præsentation/PPT A tool to give feedback on language in written assignments

14.15 - 15.00 Diskussion: hvordan integrerer vi sprog yderligere i undervisningen på Københavns Universitet?
Input fra deltagerne på symposiet  
Hent præsentation/PPT & input fra deltagere

15.15 - 16.00 A little learning is a dangerous thing - The 'language problem' and select issues with faculty training courses and their impact
Magnus Gustafsson, Chalmers University of Technology, Department of   Communicaton and Learning in Science, Division for Language and   Communication, Gøteborg

Læs abstract fra A little learning is a dangerous thing

Hent præsentation/PPT A little learning is a dangerous thing

16.00 Afsluttende bemærkninger og tak for i dag
Centerleder Anne Holmen, Center for Internationalisering og   Parallelsproglighed, Københavns Universitet
   

Hent programmet (pdf)

Tak til alle der deltog og bidrog til årets symposium. Vi ses til næste års symposium.