Forskning – Københavns Universitet

Forskning 

CIPs forskning tager udgangspunkt i centrets målsætning om at være resursecenter for parallelsproglighed og om at støtte Københavns Universitet i internationaliseringsprocessen. Hovedformålet er at undersøge sproglige forhold af betydning for universitetets parallelsproglige behov og praksis. Forskningen understøtter og spiller sammen med centrets kompetenceudviklingstiltag.

Information om CIPs forskningsaktiviteter: