Projekter og samarbejdsaftaler

CIP har både tiltrukket og selv igangsat projekter og aktiviteter inden for undervisning, forskning og uddannelsespolitik dels internt og dels i samarbejde med eller på kontrakt for eksterne institutioner.

Læs mere om CIP's nyeste og mest relevante projekter og samarbejdsaftaler herunder.


Towards a new model of communicative competence in multilingual higher education

I samarbejde med universiteter fra Lund, Göteborg og Wien har KU fået en forskningsbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge kommunikativ kompetence i en flersproget universitetskontekst. Forskere peger på at eksisterende modeller for kommunikativ kompetence kun i ringe grad afspejler kommunikative praksisser i flersprogede kontekster. Omdrejningspunktet for dette projekt er, hvordan modeller for kommunikativ kompetence kan videreudvikles, så de tager højde for flersproglighed i universitetsuddannelse.

Læs mere om projektet. 


Nordpath – netværk for samskabelse af nye veje for nordisk Internationalisering inden for Videregående uddannelser

Sammen med universiteter fra Stockholm, Island og Finland er KU partner i et nyt projekt støttet af Nordplus ved navn ”NordPath- Network for co-creating new paths for Nordic internationalization in higher education”. Projektet løber i perioden juni 2021-oktober 2022 og har til formål at udvikle et virtuelt kursus i interkulturelle kompetencer, som de studerende kan deltage i på tværs af de deltagende lande. Projektet koordineres fra KU af afdelingen for Uddannelse og Studerende på HUM. CIP skal medvirke til udviklingen af det virtuelle kursus i interkulturelle kompetencer.

Læs mere om Nordpath


Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Dette NCFF-støttede udviklingsprojekt afdækker behov for sprog som tillægskompetence på videregående uddannelser på ti uddannelsesinstitutioner. På den baggrund udvikles både konkrete undervisningstilbud og generiske modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsprogskompetencer i uddannelsessystemet.  

Læs mere om MUST-projektet


Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering

Et NCFF-støttet udviklingsprojekt, der skal udarbejde en ramme for et lærerkompetenceløft i forbindelse med sprogevaluering. Målgruppen for projektet er sproglærere i Danmark. Projektet, der løber frem til 2022, kommer til at udvikle fire onlinemoduler, der baseres på den nyeste faglige praksis inden for sprogtestning og –vurdering. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og derdiedas.dk med støtte fra Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere om projektet "Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering"


Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

Det femårige forskningsunderstøttede udviklingsprojekt er igangsat for at virkeliggøre strategien om styrkelse af sprogkompetencerne hos de studerende. Projektet skal sikre udbud af skræddersyede sprogstøttende aktiviteter og tilbud på hele Københavns Universitet.

Læs mere om den sprogstrategiske satsning.


Pulje 2016 - Internationalisering og sprogkompetencer

Fastholdelse og karriereforberedelse af de studerende har høj prioritet. Derfor er dette tværorganisatoriske fireårige samarbejdsprojekt igangsat. Projektet skal udvikle et inspirationskatalog til styrkelse af den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på universitetets kandidatuddannelser. 

Læs mere om projektet Internationalisering og sprogkompetencer.


TAEC - Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers

CIP er koordinator for et strategisk partnerskabsprojekt i regi af Erasmus+. Projektet fokuserer på brugen af engelsk som undervisningssprog på de i alt fem medvirkende universiteter og på hvordan man kan styrke undervisernes kompetencer inden for både engelsk og interkulturelle aspekter.

Læs mere om TAEC projektet (engelsk).


EQUiiP - internationalisering af højere uddannelse

EQUiiP projektet er et strategisk partnerskab der består af syv europæiske universiteter med erfaring inden for kompetenceudvikling af underviserne. EQUiiP bygger på resultaterne af IntlUni, et Erasmus Akademisk Netværk som blev koordineret på Aarhus Universitet 2012-15.

Læs mere om EQUiiP projektet.


TMC - Transient Multilingual Communities

TMC projektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd og Det Humanistiske Fakultet. Det fokuserer på, hvordan samspillet fungerer når mennesker fra forskellige sociokulturelle og sproglige baggrunde skal samarbejde om et projekt.

Læs mere om TMC projektet (engelsk).