Projekter og samarbejdsaftaler

CIP har både tiltrukket og selv igangsat projekter og aktiviteter inden for undervisning, forskning og uddannelsespolitik dels internt og dels i samarbejde med eller på kontrakt for eksterne institutioner.

Læs mere om CIP's nyeste og mest relevante projekter og samarbejdsaftaler herunder.


På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder.

CIP gennemfører i 2021 et projekt med titlen “På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder”, som er støttet af SIRIs Efteruddannelsespulje. Projektet skal undersøge og udvikle pædagogiske metoder og praksisser til inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen i dansk med udgangspunkt i en digital platform kaldet “Zeeguu”, som er udviklet specifikt til individualiseret læsning og ordforrådstilegnelse.

Læs mere om projektet "På vej mod en individualiseret tekstbog".


Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Dette NCFF-støttede udviklingsprojekt afdækker behov for sprog som tillægskompetence på videregående uddannelser på ti uddannelsesinstitutioner. På den baggrund udvikles både konkrete undervisningstilbud og generiske modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsprogskompetencer i uddannelsessystemet.  

Læs mere om MUST-projektet


Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering

Et NCFF-støttet udviklingsprojekt, der skal udarbejde en ramme for et lærerkompetenceløft i forbindelse med sprogevaluering. Målgruppen for projektet er sproglærere i Danmark. Projektet, der løber frem til 2022, kommer til at udvikle fire onlinemoduler, der baseres på den nyeste faglige praksis inden for sprogtestning og –vurdering. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Professionshøjskole og derdiedas.dk med støtte fra Det Nationale Center for Fremmedsprog.

Læs mere om projektet "Læreres literacitet i sprogtestning og evaluering"


Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

Det femårige forskningsunderstøttede udviklingsprojekt er igangsat for at virkeliggøre strategien om styrkelse af sprogkompetencerne hos de studerende. Projektet skal sikre udbud af skræddersyede sprogstøttende aktiviteter og tilbud på hele Københavns Universitet.

Læs mere om den sprogstrategiske satsning.


Pulje 2016 - Internationalisering og sprogkompetencer

Fastholdelse og karriereforberedelse af de studerende har høj prioritet. Derfor er dette tværorganisatoriske fireårige samarbejdsprojekt igangsat. Projektet skal udvikle et inspirationskatalog til styrkelse af den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på universitetets kandidatuddannelser. 

Læs mere om projektet Internationalisering og sprogkompetencer.


TAEC - Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers

CIP er koordinator for et strategisk partnerskabsprojekt i regi af Erasmus+. Projektet fokuserer på brugen af engelsk som undervisningssprog på de i alt fem medvirkende universiteter og på hvordan man kan styrke undervisernes kompetencer inden for både engelsk og interkulturelle aspekter.

Læs mere om TAEC projektet (engelsk).


EQUiiP - internationalisering af højere uddannelse

EQUiiP projektet er et strategisk partnerskab der består af syv europæiske universiteter med erfaring inden for kompetenceudvikling af underviserne. EQUiiP bygger på resultaterne af IntlUni, et Erasmus Akademisk Netværk som blev koordineret på Aarhus Universitet 2012-15.

Læs mere om EQUiiP projektet.


TMC - Transient Multilingual Communities

TMC projektet er financieret af Det Frie Forskningsråd og Det Humanistiske Fakultet. Det fokuserer på, hvordan samspillet fungerer når mennesker fra forskellige sociokulturelle og sproglige baggrunde skal samarbejde om et projekt.

Læs mere om TMC projektet (engelsk).