Projekter og samarbejdsaftaler

CIP har både tiltrukket og selv igangsat projekter og aktiviteter inden for undervisning, forskning og uddannelsespolitik dels internt og dels i samarbejde med eller på kontrakt for eksterne institutioner. Læs mere om CIP's projekter og samarbejdsaftaler herunder.


Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

Det femårige forskningsunderstøttede udviklingsprojekt er igangsat for at virkeliggøre strategien om styrkelse af sprogkompetencerne hos de studerende. Projektet skal sikre udbud af skræddersyede sprogstøttende aktiviteter og tilbud på hele Københavns Universitet.

Læs mere om den sprogstrategiske satsning.


Pulje 2016 - Internationalisering og sprogkompetencer

Fastholdelse og karriereforberedelse af de studerende har høj prioritet. Derfor er dette tværorganisatoriske fireårige samarbejdsprojekt igangsat. Projektet skal udvikle et inspirationskatalog til styrkelse af den internationale dimension i studie- og læringsmiljøerne på universitetets kandidatuddannelser. 

Læs mere om projektet Internationalisering og sprogkompetencer.


Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

På tværs af uddannelsesniveauer er der behov for mere sprog som tillægskompetence til studieformål, faglighed og fremtidigt job. Dette NCFF-støttede udviklingsprojekt afdækker behov for sprog som tillægskompetence på videregående uddannelser på ti uddannelsesinstitutioner. På den baggrund udvikles både konkrete undervisningstilbud og generiske modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence, der kan bruges i arbejdet med at udbrede fremmedsprogskompetencer i uddannelsessystemet.  

Læs mere om MUST-projektet


Turbodansk for grønlandske studerende

Turbodansk udbydes af CIP på kontrakt med Undervisningsministeriet. Formålet med kurset er at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark. Kurset vil blive udbudt hver sommer i perioden 2019-2022 for studerende, der starter uddannelse i Danmark det pågældende år. 

Læs mere om Turbodansk for grønlandske studerende.


Kurser og efteruddannelse inden for dansk som andetsprog for ansatte på sprogcentre m.fl.

For perioden 2018-2020 har CIP i samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udbudt en række kurser og møder for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne.

Læs mere om efteruddannelse dansk (SIRI).


Sommersprogkursus i dansk og dansk kultur (2017-2020)

Som en del af Kulturaftaleprogrammet (ved Uddannelses- og forskningsministeriet) har CIP tilbudt udenlandske studerende at deltage i gratis sommersprogkursus i dansk og dansk kultur fra 2017-2020. Denne del af Kulturaftaleprogrammet er nedlagt fra 2021, men du kan få et kort indblik i tidligere års kursusaktiviteter på denne side.  


TAEC - Transnational Alignment of English Competences for University Lecturers

CIP er koordinator for et strategisk partnerskabsprojekt i regi af Erasmus+. Projektet fokuserer på brugen af engelsk som undervisningssprog på de i alt fem medvirkende universiteter og på hvordan man kan styrke undervisernes kompetencer inden for både engelsk og interkulturelle aspekter.

Læs mere om TAEC projektet (engelsk).


EQUiiP - internationalisering af højere uddannelse

EQUiiP projektet er et strategisk partnerskab der består af syv europæiske universiteter med erfaring inden for kompetenceudvikling af underviserne. EQUiiP bygger på resultaterne af IntlUni, et Erasmus Akademisk Netværk som blev koordineret på Aarhus Universitet 2012-15.

Læs mere om EQUiiP projektet.


TMC - Transient Multilingual Communities

TMC projektet er financieret af Det Frie Forskningsråd og Det Humanistiske Fakultet. Det fokuserer på, hvordan samspillet fungerer når mennesker fra forskellige sociokulturelle og sproglige baggrunde skal samarbejde om et projekt.

Læs mere om TMC projektet (engelsk).