Kontakt

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

Københavns Universitet
Det Humanistiske Fakultet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S

Placering: 4. sal i bygning 23.

Telefon: +45 35 32 86 39
E-mail: cip@hum.ku.dk