CIP Kursuskatalog (Dansk/English)

CIP tilbyder forskellige former for sproglig kompetenceudvikling for medarbejdere og studerende på Københavns Universitet. Klik på menupunkterne herunder og find ud af, hvilket kursus der passer til dine behov.

 

 • For ansatte

 • For studerende

Sproglig kompetenceudvikling for ansatte:


Husk også at holde dig opdateret om CIPs andre aktiviteter og tilbud.

Kursustyper


Individuel sproglig supervision tilbydes i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver for videnskabelige såvel som administrative medarbejdere på universitetet. Tilbuddet gælder både for ansatte, der ønsker at styrke deres engelsksproglige akademiske færdigheder, og for internationale ansatte, der ønsker at styrke deres akademiske færdigheder på dansk.

Vores skræddersyede sprogtræningsforløb kan arrangeres for en lukket gruppe VIP- eller TAP-ansatte og afholdes på deltagernes egen arbejdsplads eller i CIPs kursuslokaler.

CIPs skemalagte sprogkurser er åbne for alle ansatte på universitetet og er inddelt efter, hvorvidt man er VIP- eller TAP-ansat. Husk at CIP også udbyder statsstøttede begynderdanskkurser for internationale medarbejdere. 
 

Tilmelding

Tilmelding til CIPs skemalagte kurser sker som angivet under beskrivelsen af de enkelte kurser, mens forespørgsler og bestilling af centrets øvrige tilbud kan fremsættes til centret på cip@hum.ku.dk.

Sprogkurser for studerende

Klik på kursustitlen for at komme videre til kursusoversigt/beskrivelse.

 • Bliv klar til udlandsophold Skal du læse i udlandet i det kommende studieår? Eller har du brug for at styrke dit akademiske engelsk? Så deltag i én eller flere af vores workshops kommunikation og sprog for studerende fra hele KU. Tilmeld dig og betal senest 15. august (eftertilmelding).
 • Læsefærdighed i akademisk tysk, italiensk og fransk

  7,5 ECTS, enkeltstående tilvalg
  Disse kurser sigter mod at udvikle læsefærdigheder, så du kan forstå, reflektere over og anvende tysk-, italiensk-, eller fransksprogede fagtekster i forbindelse med dit studium.

 • Akademisk engelsk
  15 ECTS
  1-semesters kursus i akademisk engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet. Kurset udbydes hvert semester.

 • Skriftligt akademisk engelsk
  7,5 ECTS
  1-semesters kursus i skriftligt akademisk engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet. Kurset udbydes hvert semester.

 • Workshop i skriftligt akademisk engelsk
  2,5 ECTS
  En workshop i skriftligt akademisk engelsk bestående af 4 undervisningsgange for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet. Workshoppen udbydes hvert semester.

 • Præsentationsteknik på engelsk for BA-studerende
  7,5 ECTS

  1-semesters kursus i præsentationsteknik på engelsk for danske og internationale BA-studerende fra hele universitetet. Kurset udbydes i hvert semester.

 • Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende
  7,5 ECTS
  1-semesters kursus i skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende og full degree studerende fra hele universitetet. Kurset udbydes i hvert semester.

 • Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende
  7,5 ECTS
  1-semesters kursus i præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og full degree studerende fra hele universitetet. Kurset udbydes i hvert semester.