CIPs engelsksproglige certificering universitetsundervisere

Få det fulde overblik og læs nærmere om TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for Academic Staff):

TOEPAS:
Lokalt udviklet mundtlig engelsk certificering

I 2009 designede Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for Academic Staff), en procedure certificering af engelsksproglige færdigheder, der er særligt målrettet universitetsunderviseres brug af engelsk i kursus- og uddannelsessammenhæng, hvor undervisningssproget er engelsk (EMI).

Indtil videre er mere end 400 undervisere ved Københavns Universitet og cirka 100 undervisere ved andre universiteter blevet certificeret med TOEPAS. I 2015 åbnede CIP et testcenter ved Université de Nantes, hvor undervisere fra en sammenslutning af seks universiteter er blevet certificeret. .

TOEPAS har to hovedformål. For det første er TOEPAS designet for at identificere undervisere, som muligvis har brug for sproglig støtte til at undervise på engelsk. For det andet gør TOEPAS undervisere opmærksomme på styrker og svagheder i deres engelske sprogbrug gennem udførlig skriftlig og mundtlig formativ feedback, bestående af en rapport, en videooptagelse af deres egen præstation og et feedbackmøde.
Top 

Hvordan foregår certificeringen?

Certificeringen foregår i grupper bestående af 3 undervisere. Underviserne deltager først i en indledende gruppesamtale på engelsk, hvor de fortæller lidt om deres professionelle baggrund og interesser. Derefter holder hver underviser en forelæsning på ca. 20 minutter, som relaterer sig til den type kurser, de normalt underviser. Forelæsningen skal være forberedt på forhånd, og der er mulighed for at benytte whiteboard, PowerPoint og lignende. Efterfølgende vil forelæseren blive bedt om at svare på spørgsmål fra de andre to undervisere, der her påtager sig rollerne som studerende, der stiller fagligt relevante spørgsmål i en kort faglig dialog.

Hele proceduren varer ca. 2½ time og optages på video, som skal bruges til feedback og certificering. Optagelsen bliver gemt på en sikret server med det samme.

Certificeringen foregår i CIPs lokaler på Det Humanistiske Fakultet på Amager. Hvis andre universiteter ønsker deres undervisere certificeret med TOEPAS, kan det arrangeres at TOEPAS bedømmere foretager testen på det pågældende universitet. Det er nødvendigt at universitetet stiller et egnet testlokale til rådighed, der lever op til vores specifikationer. Alle bedømmerne er forskere og akademiske sprogkonsulenter, som er specialiserede i andetsprogstilegnelse og akademisk engelsk sprogbrug.
Top 

Hvad sker der efter certificeringen?

Certificeringen følges op således:

  • Underviserens mundtlige sprogfærdighed bliver bedømt på en overordnet sekspunktsskala med tilhørende kompetencebeskrivelser.
    Se bedømmelsesskalaen (pdf)
  • Underviseren får deltaljeret skriftlig feedback på sin præstation med angivelse af styrker og svagheder.
  • Underviseren får adgang til en videooptagelse af certificeringen.
  • Underviseren får tilbudt en opfølgende samtale, som foregår på CIP eller over Skype.
  • Der udstedes et certifikat, hvis underviseren opnår certificering (TOEPAS score 30 eller over).

Top 

Hvad koster det?

Kontakt CIP på cip@hum.ku.dk for at høre nærmere om en pris for certificering på KU.
Top 

Vil du gerne bruge TOEPAS til certificering af undervisere ved dit universitet?

Vil du vide mere om CIPs certificering af underviseres engelsksproglige færdigheder, eller er din institution interesseret i at drøfte mulighederne for at indgå en aftale med CIP om certificering af undervisere, er du velkommen til at kontakte os på cip@hum.ku.dk.

Vi arbejder i øjeblikket sammen med Roskilde Universitet og Professionshøjskolen Absalon. CIP håndterer al TOEPAS certificering på de samarbejdende institutioner.
Top