Certificering - Center for Internationalisering og Parallelsproglighed – Københavns Universitet

CIP > Certificering

CIPs certificering af universitetsunderviseres engelsksproglige færdigheder

Skræddersyet certificering og kompetenceudvikling 

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed har udviklet en procedure for certificering af universitetsunderviseres engelsksproglige færdigheder, som tager højde for den højt specialiserede undervisning, der gennemføres på universitetsniveau.

Mere end 300 undervisere på Københavns Universitet har indtil videre deltaget i certificeringen.

Certificeringen med navnet TOEPAS (Test of Oral English Proficiency for Academic Staff) er skræddersyet til universitetsundervisere, og som noget helt unikt er den også et kompetenceudviklingsværktøj, hvor deltagerne får omfattende skriftlig og mundtlig feedback på deres engelsksproglige kompetencer. Derudover får de adgang til en videooptagelse af deres præstation. På den måde får underviserne mulighed for at arbejde videre med deres engelskkompetencer.

Hvordan foregår certificeringen?

Certificeringen foregår i grupper a 3 undervisere. Underviserne deltager først i en indledende gruppesamtale på engelsk, hvor de fortæller lidt om deres professionelle baggrund og interesser. Derefter holder hver underviser en forelæsning på ca. 20 minutter inden for sit fagområde. Forelæsningen skal være forberedt på forhånd, og der er mulighed for at benytte whiteboard, PowerPoint og lignende. Derudover skal underviserne indgå i dialog med deres kolleger om deres egen forelæsning og om kollegernes forelæsninger.

Hele proceduren varer ca. 2½ time og optages på video.

Certificeringen foregår i CIPs lokaler på Det Humanistiske Fakultet på Amager og varetages af forskere, som er specialister i fremmedsprogstilegnelse med særlige kompetencer inden for engelsk.

Hvad sker der efter certificeringen?

Certificeringen følges op således:

 • Underviserens mundtlige sprogfærdighed bliver bedømt på en overordnet sekspunktsskala med tilhørende kompetencebeskrivelser.
  Se bedømmelsesskalaen (pdf)
 • Underviseren får deltaljeret skriftlig feedback på sin præstation med angivelse af styrker og svagheder.
 • Underviseren får adgang til en videooptagelse af certificeringen.
 • Underviseren får tilbudt en opfølgende samtale, som foregår i CIP.
 • Der udstedes et certifikat, hvis underviserens mundtlige sprogfærdighed bedømmes til at være tilfredsstillende.

Hvad koster det?

Kontakt CIP på cip@hum.ku.dk for en endelig pris.

Interesseret i at høre mere om CIPs certificeringstilbud?

Vil du vide mere om CIPs certificering af underviseres engelskkundskaber, eller er din institution interesseret i at drøfte mulighederne for at indgå en aftale med CIP om certificering af undervisere, er du velkommen til at kontakte os på cip@hum.ku.dk.

 • Lecturers’ English Proficiency and University Language Polices for Quality Assurance

  Dimova, S. & Kling, J. (2015). Lecturers’ English Proficiency and University Language Polices for Quality Assurance. In Integrating Content and Language in Higher Education: From Theory to Practice Selected Papers from the 2013 ICLHE Conference. Wilkinson, R. & Walsh, M. L. (eds.). Frankfurt: Peter Language International Academic Publishers, p. 50-65

 • The test of oral English for academic staff (TOEPAS): Validation of standards and scoring procedures

  Kling, J. & Dimova, S. (2015). The test of oral English for academic staff (TOEPAS): Validation of standards and scoring procedures. In Knapp , A., Aguado, K. (Eds). Fremdsprachen in Studium und Lehre - Chancen und Herausforderungen für den Wissenserwerb (Foreign Languages in Higher Education). Frankfurt/Main: Peter Language International Academic Publishers. pp.247-268

 • The development of the Test of Oral English Proficiency for Academic Staff (TOEPAS)

  Kling, J. M. & Stæhr, L. S. (2012), The development of the Test of Oral English Proficiency for Academic Staff (TOEPAS)

 • Certificering af universitetsunderviseres engelsksproglige kompetencer

  Kling, J. M. & Stæhr, L. S. (2011), Certificering af universitetsunderviseres engelsksproglige kompetencer, Sprogforum , vol 52, s. 46-53.

 • Assessment and assistance: Developing university lecturers’ language skills through certification feedback

  Kling, J. M. & Stæhr, L. S. (2011), Assessment and assistance: Developing university lecturers’ language skills through certification feedback. R Cancino, K Jæger & L Dam (red), i: Policies, Principles, Practices: New Directions in Foreign Language Education in the Era of Educational Globalization . Cambridge Scholars Press, Newcastle upon Tyne, UK , s. 213-245