Om Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Bygning 23 set fra karen Blixens PladsDen tiltagende internationalisering og globalisering har gennem de seneste årtier øget behovet for at både ansatte og studerende i stadigt stigende grad kan fungere på både engelsk og dansk og undertiden også andre sprog i deres daglige virke på universitetet. For at støtte sine ansatte og studerende i mødet med disse udfordringer har Københavns Universitet haft parallelsproglighed som tema i sine strategiske målsætninger siden 2008, hvor man besluttede at etablere Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP).

Sprogcenter for hele KU

CIP blev etableret som et forskningsbaseret sprogcenter i 2008 for at understøtte KUs pararallelsproglighedsstrategi.

I dag er det CIP’s mission at bidrage til, at KU kan fungere sprogligt optimalt i den globaliserede og internationaliserede verden. Dette sker ved at se situationen fra de ansattes og de studerendes perspektiv med henblik på at udvikle aktiviteter, der kan hjælpe dem med at navigere i forhold til sprogvalg, at tilegne sig relevant terminologi eller at forbedre deres generelle sprogfærdigheder. Dansk og engelsk er relevant på tværs af KU, men på nogle institutter og i nogle fag er andre sprog også relevante.

Derudover arbejder CIP også sammen med universitetets forskellige ledelsesenheder om at afdække sproglige forhold og skabe grundlag for ledelsesbeslutninger om sprog til forskellige funktioner inden for administration, kommunikation, forskning og undervisning.

Skræddersyede undervisningsaktiviteter

CIP udvikler sine undervisningsaktiviteter som skræddersyet til grupper eller enkeltindivider ud fra de behov, der opleves lokalt. For at skabe et effektivt grundlag at arbejde på gennemføres behovsundersøgelser, evalueringer og diagnostiske test. Med denne tilgang sættes brugerne i centrum, og undervisningen kan fokuseres præcist på de forhold, man ønsker at arbejde med. Samtidig medfører tilgangen, at der over tid skabes et omfattende erfaringsgrundlag for videreudvikling af aktiviteterne.


CIP blev etableret som et forskningsunderstøttet center for at sikre:

  • At sprogundervisningen bliver baseret på den nyeste internationale viden.
  • At udviklingen af undervisningen konsekvent tager hensyn til brugernes aktuelle situation og behov.
  • At undervisningen giver et systematisk feedback til forskningen, så erfaringerne kan indgå både i nyudvikling af undervisning og i den internationale faglige dialog på parallelsprogsområdet.

Ressourcecenter og sproglig sparringspartner

CIP er således et ressourcecenter for viden og praksis inden for parallelsproglighed og sprogpolitik, som hele KU kan trække på, når det drejer sig om at sikre kvaliteten af den sproglige dimension af aktiviteter inden for undervisning, forskning, formidling og administration. Samtidig tilbyder CIP at være sparringspartner og gennemføre analyser, evaluering og kompetenceudvikling mv. for eksterne aktører, typisk inden for uddannelsesområdet.