CIP symposium 2011

Torsdag d. 10. november 2011 afholdtes CIPs fjerde årlige symposium. Dette års symposium  havde fokus på sprog til akademiske formål og de studerendes behov.

Igen i år bød CIPs symposium på et stort fremmøde med repræsentanter fra Norge, Sverige, Island og flere af universiteterne rundt omkring i Danmark.

CIPs centerleder Birgit Henriksen startede symposiet med at byde alle velkommen, hvorefter den første oplægsholder Auður Hauksdóttir tog over med sit oplæg "Hvordan klarer islandske studerende sig på dansk under videreuddannelse i Danmark?". Projektets resultater blev til på baggrund af omfattende spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews og omhandlede de islandske studerendes behov for danskkundskaber og deres brug af disse.

Efter første del af symposiet blev de fremmødte budt på sandwichs, kaffe og te. Anden del af symposiet blev skudt i gang af Henrik Friis fra LIFE, Sophie Swerts Knudsen og Pete Westbrook fra CIP, som fortalte om deres samarbejdsprojekt "A good education: Preparing LIFE students for English-medium instruction", der er en del af Den Gode Uddannelse. De fortalte om baggrunden for projektet og resultaterne i forbindelse med en workshop, der gav de studerende redskaber til at håndtere engelsksproget undervisning bedre. Derefter tog Sanne Larsen over og fremlagde sit projekt "Writing in English for Academic Purposes: International Students' Experiences". Oplægget drejede sig om seks internationale studerendes udfordringer ved at skrive på akademisk engelsk.

Anden del af symposiet sluttede og de fremmødte blev budt på kaffe og kage. Tredje og sidste del af symposiet blev rundet af med den svenske professor i tosprogethed Kenneth Hyltenstam og hans oplæg 'Avancerad andraspråksbehärskning - varför "nästan infödd", varför inte "helt som infödd"?' som handlede om hvornår man kan opfattes som indfødt taler.

Symposiet blev afsluttet af Anne Holmen, CIPs første professor, som samlede op på oplæggene og de mange spørgsmål, der blev stillet gennem dagen og takkede de fremmødte for et vellykket arrangement. Anne Holmen overtager posten som centerleder pr. 1. januar 2012.

Programmet for symposiet kan findes her.
Læs abstracts