Udvikling og forskning

Udvikling og forskning er grundlaget for CIP’s aktiviteter inden for undervisning og kompetenceudvikling. Aktiviteterne udvikles direkte til specifikke situationer, hvilket kræver aktiv research i forhold til indhold, behov, niveau m.v. Aktiviteterne baseres endvidere på den seneste viden inden for sprogtilegnelse, parallelsproglighed, sprogpolitik og sprogtestning. Samtidig indsamles erfaringer fra aktiviteterne, så de kan bidrage både til videreudvikling af undervisningsarbejdet og til områdets forskning.

Udvikling af undervisningsaktiviteter

CIP’s undervisning tilrettelægges altid som skræddersyede aktiviteter. Det betyder, at aktiviteterne tilpasses den enkelte gruppe eller det enkelte individ i forhold til de arbejdsopgaver, hvor sprogkompetencen er relevant. Derved opnås det mest brugbare udbytte af undervisningen.

Læs mere om udviklingsarbejdet

Forskning

CIPs forskning udforsker og understøtter forskellige aspekter af, hvordan internationalisering påvirker universitetet både som dansk uddannelsesinstitution, som forskningsmiljø, som flersproget arbejdsplads og som samfundsinstitution. 

CIP’s forskningsportefølje består af grundforskning såvel som anvendt forskning. Faktisk er det umuligt at kategorisere størstedelen af vores forskning inden for den ene eller den anden af disse to grene, da vi arbejder i skæringsfeltet mellem grundforskning og anvendt forskning.

Det er ofte også vanskeligt at inddele vores arbejde som tilhørende en specifik forskningstradition eller et enkelt forskningsområde. I stedet kombinerer vi tilgange og agendaer fra forskellige forskningsfelter.

På de følgende sider går vi nærmere i dybden med syv forskningsområder, som omhandler undervisning på hhv. engelsk og dansk, sprogpolitik og sprogvalg, sprogtestning og evaluering, sprog, didaktik og læring samt behovet for interkulturelle kompetencer. 

Læs mere om CIP’s forskning

Faglig dialog og netværk

CIP er også en aktiv deltager og initiativtager i den faglige dialog nationalt og internationalt og indgår derfor i en række netværk med henblik på at kunne inddrage den nyeste viden i udviklingen af undervisningen og på at kunne formidle CIP’s erfaringer så bredt som muligt.

Se eksempler på CIP’s netværk og samarbejdsrelationer …

Projekter og samarbejdsaftaler

CIP har både tiltrukket og selv igangsat projekter og aktiviteter inden for undervisning, forskning og uddannelsespolitik dels internt og dels i samarbejde med eller på kontrakt for eksterne institutioner. Dermed udnyttes centrets erfaringer optimalt, og der skabes frugtbare relationer mellem universitet og det omgivende samfund.

Se eksempler på CIP’s projekter …