Udvikling og forskning

Udvikling og forskning er grundlaget for CIP’s aktiviteter inden for undervisning og kompetenceudvikling. Aktiviteterne udvikles direkte til specifikke situationer, hvilket kræver aktiv research i forhold til indhold, behov, niveau m.v. Aktiviteterne baseres endvidere på den seneste viden inden for sprogtilegnelse, parallelsproglighed, sprogpolitik og sprogtestning. Samtidig indsamles erfaringer fra aktiviteterne, så de kan bidrage både til videreudvikling af undervisningsarbejdet og til områdets forskning.

Udvikling af undervisningsaktiviteter

CIP’s undervisning tilrettelægges altid som skræddersyede aktiviteter. Det betyder, at aktiviteterne tilpasses den enkelte gruppe eller det enkelte individ i forhold til de arbejdsopgaver, hvor sprogkompetencen er relevant. Derved opnås det mest brugbare udbytte af undervisningen.

Læs mere om udviklingsarbejdet …

Forskning

CIP forsker inden for to hovedområder:

Sprogpolitik, hvor sproget dels studeres som en organisatorisk faktor, der både kan have indflydelse på og være genstand for politiske beslutninger, og dels studeres som en værdi med betydning for individer, grupper og samfund.

Fremmedsprogstilegnelse i relation til centrets konkrete opgaver inden for undervisning og sproglig vejleding, herunder testning, certificering, læringsudbytte, engelsk som undervisningssprog, dansk som andetsprog m.v.

Læs mere om CIP’s forskning …

Faglig dialog og netværk

CIP er også en aktiv deltager og initiativtager i den faglige dialog nationalt og internationalt og indgår derfor i en række netværk med henblik på at kunne inddrage den nyeste viden i udviklingen af undervisningen og på at kunne formidle CIP’s erfaringer så bredt som muligt.

Se eksempler på CIP’s netværk og samarbejdsrelationer …

Projekter og samarbejdsaftaler

CIP har både tiltrukket og selv igangsat projekter og aktiviteter inden for undervisning, forskning og uddannelsespolitik dels internt og dels i samarbejde med eller på kontrakt for eksterne institutioner. Dermed udnyttes centrets erfaringer optimalt, og der skabes frugtbare relationer mellem universitet og det omgivende samfund.

Se eksempler på CIP’s projekter …