18. november 2019

English in a Flash

English in a Flash: Creative Writing of Short-Short Texts er et kursus på 15 ECTS point. Kurset er åbent for Bachelor- og kandidatstuderende og tilbydes også gennem Åbent Universitet.

Kurset har til formål at hjælpe dig med at:

  • bliv en mere velovervejet og nuanceret læser af nutidige engelske tekster
  • lære dig hvordan du inddrager læsefærdigheder i dit eget forfatterskab
  • forbedre og variere din skrivning på engelsk

Dette kursus kombinerer litterære studier, kreativ skrivning og avanceret engelsk sprogbrug.

Elzbieta Wójcik-Leese er en erfaren akademisk sprogkonsulent, oversætter og forfatter.
Kurset er udviklet af Elzbieta på baggrund af input fra studerende og erfaringer fra tidligere kurser.

Kurset udbydes i forårssemestret 2020 og finder sted onsdag aften fra 18:00-21:00.

Tilmeldingen er åben.

Læs meget mere om kursusindhold og tilmelding i Københavns Universitets kursuskatalog.