28. april 2022

Fremgang for små sprog i Norden

bogomslag

Interesserer du dig for sprogpolitik og især for de små sprog i Norden? Med de små sprog menes sprog som har relativt få talere – nogle af disse er som grønlandsk, færøsk og ålandssvensk hovedsprog i et selvstyrende område; andre er som samisk, romani eller tysk (i Danmark) regionale minoritetssprog med en lang historie i Norden, mens atter andre er kommet til gennem senere indvandring til Norden. Endelig er der i alle Nordens lande et nationalt tegnsprog. Fælles for sprogene er, at de spiller en væsentlig rolle for sprogbrugernes sociale og kulturelle identitet, og at understøttelsen af dem kan ses som en central opgave for de nordiske demokratier.

Institutet för språk och folkminne (Isof) i Sverige (som er en del af Sveriges sprognævn) har påtaget sig at afholde en række seminarer og udgive forskningsbaserede anbefalinger i bogen: Fremgang for de små sprog. Her kan du læse mere om små sprog i et europæisk perspektiv, i et nordisk perspektiv, om kortlægning, sprogteknologi, og myndigheders- skolers- og mediers rolle med mere.

En række forskere og eksperter har skrevet indlæg og anbefalinger der forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan kan de små sprog i Norden styrkes? Hvordan kan vi lykkes med sprog-revitaliseringsarbejdet? Hvilke fremgangsmåder findes der?

Fra CIP har Centerleder Anne Holmen skrevet to formidlingsartikler i publikationen og deltaget med oplæg i en uddannelsesdag for Nordplus-personale om emnet tidligere på året.

Hvis du har interesse for området eller arbejder med små sprog, kan du finde bogen her: Framgång för små språk - En översikt om varför små språk i Norden behöver stärkas och vad som bidrar till ett lyckat språkstärkande arbete.

CIP’s nyhedsbrev: Tilmeld dig her! Få nyt om CIP’s aktiviteter.

Emner