18. november 2022

Veloverstået CIP symposium 2022

CIPs symposium den 10. november 2022 satte fokus på forskellige aspekter af, hvordan universitetspædagogikken i praksis bliver præget af den internationale og flersprogede hverdag på universiteter – både i Danmark og internationalt.

Baggrunden for årets tema var, at vi oplever et stigende fokus på behovet for udvikling af nye – mere inddragende – undervisningsmetoder, nødvendigheden af at udvikle underviseres og studerendes interkulturelle kompetencer samt øget bevidsthed om at befinde sig i et internationalt klasseværelse med forskellige perspektiver på viden, undervisning og læring. 

På årets symposium var der derfor oplæg fra både internationale og nationale samarbejdspartnere samt eksempler på vores egne tiltag på CIP omkring nytænkning af pædagogiske aktiviteter.

Du kan finde præsentationer fra de enkelte oplæg på vores oversigt over tidligere arrangementer - se boks til højre.

Emner