15. februar 2023

Interaktiv workshop med fokus på interkulturel dynamik i læringsmiljøer

Den 27. januar 2023 var Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) vært for en workshop med navnet Intercultural Dynamics Workshop, der kombinerede to Special Interest Groups (SIG). På den ene side blev den udformet af gruppen Bias Aware Teaching and Learning (BATL), som Donna Hurford er ansvarlig for. På den anden side stod special interest group Teaching and Learning in the International Classroom (TLIC) for designet af denne workshop. Adjunkt Sanne Larsen fra CIP er den nye koordinator af TLIC efter at have fulgt Donna i det sidste år som ansvarlig for de to special interest groups BATL og TLIC på daværende tidspunkt.

Workshoppen var udformet som en meget praktisk og aktiv workshop, der havde til formål at motivere deltagerne til at indgå i samtaler om de forskellige opgaver samt til at drøfte personlige erfaringer i relation til emner i relation til ”Intercultural Dynamics”. Workshoppen talte ca. 30 deltagere, som kom fra forskellige undervisnings- og læringsområder på KU, SDU, RUC, CBS og ITU. Da deltagerne ikke havde samme baggrund, blev det til en meget rig diskussion om de behandlede emner i forhold til gruppemedlemmernes forskellige erfaringer i deres specifikke område.

Pædagogiske teknikker til interkulturel læring og interaktion

I første del introducerede Varia Christie fra CBS, deltagerne til nogle pædagogiske teknikker til interkulturel læring og interaktion, som Florence Villesèche og Stina Teilmann-Lock, begge fra CBS, har udviklet. Grundlaget for disse aktiviteter var en præsentation om fordomme, der kan opstå i klasseværelset. Som eksempel kan fordommene handle om køn og aktiviteter, som disse personer så kan eller ikke kan udføre. De kan være af forskellig natur, f.eks. af etisk eller racemæssig karakter. Efter at have identificeret flere aspekter af fordomme og diskuteret problemerne der kan opstå i relation til disse fordomme, oplevede deltagerne to teknikker, som kan anvendes i et mangfoldigt klasseværelse.

Den første del blev afsluttet med en fælles runde hvor deltagerne kunne give feedback på hvad de har taget med fra workshoppen.  

Fokus på udfordringer i interkulturelle situationer

I anden del af workshoppen fortalte en af grundlæggerne af DOREEN-terningen om erfaringer som kvinde på et IT-studie. Hun fortalte hvad hun havde oplevet som kvinde i IT-branchen. Deltagerne fik vist den terning, som en gruppe af mennesker med lignende erfaringer, inklusive hende selv, havde udviklet for at bekæmpe stereotype tænkning. DOREEN er en legende tilgang til at behandle alvorlige emner der kan opstå i diverse hverdagssituationer.

Efter at være blevet introduceret til dette tool blev deltagerne sat til aktivt at prøve spillet og se, hvordan man kunne diskutere de citater, der var angivet på terningen. Særligt relevant var det, at alle kunne integrere deres egne erfaringer. Som gruppe blev disse synspunkter drøftet for at finde frem til en styrke, en barriere eller et ideal for det specifikke statement på terningen. Som et resultat heraf skulle grupperne formulere deres ambitioner for kvinders fremtid inden for IT-området. Medstifteren forklarede, at det lige så godt kunne være en anden faglig branche, der skulle diskuteres i en gruppe, som havde oplevet andre fordomme. Terningen kan bruges i mange sammenhænge, afhængigt af kontekstens behov, da man selv kan sætte terningen sammen med de statements man er kommet i berøring med. Vejledningen til at bygge sin egen terning findes derfor på DOREEN's webside.

For at afslutte dagen havde alle mulighed for at give udtryk for deres læringspunkter eller perspektivændringer i forbindelse med workshoppen.

Kommende DUN-SIG workshops

Den næste DUN-SIG finder sted i maj og fokuserer på et andet relevant aspekt af ”Teachers’ and students’ experiences of equity and inclusive education at Danish Higer Education Institutions”. Hold dig opdateret om det næste DUN-SIG-seminar på DUN’s hjemmeside (se højreboks).

Denne artikel var skrevet af praktikant Andrea Storm Christensen fra Universitetet i Luxembourg under hendes ophold på CIP i januar-februar 2023.

 

 

Emner