22. september 2023

Læsekursus i tysk for humanister

I efteråret 2023 tilbyder CIP et gratis "læsekursus i tysk for humanister" for alle interesserede studerende på Det Humanistiske Fakultet, som gerne vil være bedre rustet til at læse tekster på tysk i forbindelse med deres studie. 

Formålet med læsekurset er at introducere de studerende til tysk grammatik til læsning samt at øve læsning af tekster (i uddrag), som anvendes i fagene. 

Forløbet er udviklet sammen med undervisere fra særligt SAXO, NORS, IKK og KOMM, men alle studerende på tværs af HUM er velkomne til at deltage. 

Det samlede forløb består af  en introduktionsforelæsning, to grammatik-workshops samt en workshop med fokus på læsning af håndbøger /opslagsværker. Dertil er der en række åbne læsecaféer, hvor de studerende kan sende tekster ind, som de gerne vil kunne læse i forbindelse med deres undervisning eller skal bruge til en eksamen.  

Dette workshopforløb er udviklet på basis af en første pilottest i foråret 2023, og er blot ét af mange tiltag med fokus på tysk og fransk som tillægs-kompetence, som CIP udvikler og gennemfører på baggrund af midler til løft af tysk og fransk fra Finansloven 2021. 

Emner