16. maj 2023

Spændende nye tilvalgskurser til efteråret: undervist af CIPs undervisere

Mandag den 15. maj åbnede kursustilmeldingen for efterårssemestret. Dette efterår underviser CIPs undervisere ikke kun de faste kurser i English for Academic Purposes (EAP), men også nogle tilvalgskurser med fokus på nye og engagerende emner. De studerende kan forvente at få udvidet deres horisont og deres kompetencer.

Et nyt kursus der med sikkerhed vil fascinere de studerende er "The Life and Times of Cesare Borgia: Following in the Footsteps of Machiavelli's Prince," som dykker ned i den betagende historie bag en af Italiens mest berømte politiske personer. De studerende vil udforske det politiske landskab under renæssancen i Italien, og lære mere om Borgias vej til magten og hans berygtede taktikker.

For dem, der er interesseret i miljømæssige udfordringer og kreativ skrivning, er "Apricot Trees Exist: Creative Environmental Reading and Writing in English" det perfekte kursus. De studerende vil lære at bruge sprog til at få forbindelse med naturens verden, og skabe virkningsfulde og tankevækkende kreative værker. Dette kursus er tidligere blevet gennemført i efteråret 2022 med stor succes.

CIP udbyder dertil som altid en række EAP-kurser med fokus på at forbedre akademiske skrive- og præsentationsfærdigheder. "Academic Writing for Graduate Students" og "Academic Writing for Undergraduate Students" udruster de studerende med de nødvendige redskaber og teknikker til at producere tydelige, kortfattede og overbevisende akademiske tekster. "Presentation Techniques for Graduate Students" og "Presentation Techniques for Undergraduate Students" lærer de studerende at levere effektfulde og medrivende præsentationer indenfor enhver akademisk disciplin.

Til slut udbyder CIP kurset ”Academic English”, som er et omfattende kursus designet til at hjælpe studerende med at udvikle deres engelsksproglige kompetencer til akademisk brug. De studerende vil lære grammatik, ordforråd og sproglige kompetencer der specielt vedrører akademisk skrivning og kommunikation.

CIP håber på at kunne byde velkommen til en stor gruppe studerende på efterårets kurser. Alle spørgsmål vedrørende kursernes indhold kan sendes til AcademicEnglish@hum.ku.dk. Alle kurser undervises på engelsk, og er åbne for både danske og internationale studerende, også via Åbent Universitet.

Internationale studerende søger om kurser gennem systemet Mobility Online – spørgsmål vedrørende Mobility Online eller kursustilmelding for internationale studerende kan sendes til VisitingStudents@hum.ku.dk.