Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence - afsluttende fællesmøde

MUST-projektet holder afsluttende fællesmøde for alle partnere, der har deltaget i eller bidraget til projektet.

Foreløbigt program:

10.00-10.15 Velkommen – præsentation af program og deltagere
10.15-10.45 Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence
v. Sanne Larsen og Anne Holmen
10.45-12.00

Præsentation af delprojekterne v. projektdeltagerne

 • Fransk ret og sprog til en juridisk karriere
  v. Anne Lise Kjær, Det Juridiske Fakultet, KU
 • Byggefagligt engelsk
  v. Mille W. Bengtson, Københavns Erhvervsakademi
 • Spansk til felt- og institutionsbesøg i Mexico
  v. Dirk L. Kristensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, og Mie Jacobsen, Birkerød Gymnasium
 • Integration af engelsksprogede forskningsartikler i undervisningsfaget biologi på læreruddannelsen
  v. Catherine Watson, Jens Aarby og Sanne S. Nielsen, Læreruddannelsen, Københavns Professionsskole
 • Sprog og internationalisering på DKDM – studiestartsmodul
  v. Louise R. Hansen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
12.00-13.00 Frokost
13.00-13.45 Diskussion
13.45-14.00 Afrunding og tak for i dag

Kort om MUST-projektet:

I den første fase af projektet blev behovet for forskellige sprog på de involverede uddannelser afdækket. Derefter blev der arbejdet med at udvikle, afprøve og evaluere relevante modeller for undervisning, med fokus på samarbejdspartnerens rammer og sprogforhold. målet var at udvikle undervisningsmodellerne ud fra de behov og rammer som gør sig gældende på specifikke uddannelser.

Igennem hele projektet er der blevet arbejdet med at beskrive kompetencebegrebet, både generelt og som tillægskompetence, for at opnå en bedre forståelse af hvordan sprogkompetencer relaterer til og indgår i samspil med andre kompetencer. 

Tilmelding:

Tilmelding foregår via link tilsendt direkte fra projektlederen. Hvis du mener, at du bør deltage i det fælles afslutningsmøde, men ikke har modtaget et link til tilmeldingformularen, kan du sende en mail til CIP@hum.ku.dk.