CIP SYMPOSIUM 2014 - Flere sprog til flere studerende

Tirsdag den 23. september 2014 afholdte CIP sit årlige symposium under overskriften "Flere sprog til flere studerende - nye studiekompetencer til den globaliserede verden". Formålet var at sætte fokus på Københavns Universitets sprogstrategiske satsning, som er et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt, der skal føre til styrkelse af sprogkompetencerne hos studerende bredt på universitetet, således at de bliver rustet til studie- og praktikophold i udlandet og til den stigende internationalisering i uddannelsesmiljøerne og på arbejdsmarkedet. 

Arrangementet bød på oplæg fra en række repræsentanter fra KU samt fra CIPs internationale samarbejdspartnere på Yale University, Columbia University og London School of Economics. Herudover deltog sprogsatsningens protektor Vigdís Finnbogadóttir, UNESCO-ambassadør for fremme af verdens sproglige forskelligheder, kvinderettigheder og uddannelse. Mere end 140 repræsentanter fra både danske og udenlandske universiteter og organisationer var tilmeldt arrangementet.

Se dagens program og videooptagelser af alle oplæg på denne side.

Program

9.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00

Velkomst

Anne Holmen, centerleder i CIP

10.05-10.25

Sprogstrategisk satsning på Københavns Universitet

Jens Erik Mogensen, prodekan for uddannelse
Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Formand for Styregruppen for Sprogstrategisk satsning

10.25-11.25

What does Institutional Globalization Mean for Foreign Language Education in the US? Collaborative and Interdisciplinary Models for the Less Commonly Taught Languages

Nelleke Van Deusen-Scholl
Director of the Center for Language Study, Yale University

Stefane Charitos
Director of the Language Resource Center, Columbia University

11.25-12.15

The new challenges for university language centres in a flexilingual world

Nick Byrne
Director of the Language Centre at the London School of Economics

12.15-13.00 Frokost
13.00-13.20

"Vi og sprogene"

Vigdís Finnbogadóttir
Protektor for Sprogstrategisk satsning på Københavns Universitet 
UNESCO-ambassadør for fremme af verdens sproglige forskelligheder, kvinderettigheder og uddannelse
   

13.20-14.20

Portuguese for archaeologists, German for theologians, Italian for art historians: Challenges in developing a pluralistic language strategy at the University of Copenhagen

Anne Holmen og Marta Kirilova
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

14.20-15.00

Kaffepause

15.00-15.50

Flere sprog til flere studerende: Nye studiekompetencer til den globaliserede verden

Paneldebat med særligt inviterede gæster fra Københavns Universitet

Paneldeltagere:

  • Henrik Busch, prodekan for bacheloruddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, medlem af Styregruppen for Sprogstrategisk satsning
  • Anne Sofie Skemt Hjuler, stud.mag., medlem af Studenterrådet og Styregruppen for Sprogstrategisk satsning
  • Anna Vind, professor, Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet
  • Lars Kayser, lektor og studieleder på It og Sundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Heiko Henkel, lektor, Institut for Antropologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
15.50-16.00

Afrunding

Anne Holmen, centerleder i CIP