Sprogstrategisk satsning - flere sprog til flere studerende

I perioden 2013-2018 gennemførte Københavns Universitet et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt med det formål at styrke sprogkompetencerne hos studerende bredt på universitetet. Projektet har fokuseret på at de studerende bliver rustet til studie- og praktikophold i udlandet og til den stigende internationalisering i uddannelsesmiljøerne og på arbejdsmarkedet. 

Københavns Universitets sprogstrategiske satsning har til formål at hjælpe de studerende med at imødekomme nogle af de udfordringer, den aktuelle verden stiller dem:

  • Der udbydes flere og flere kurser og hele uddannelser på engelsk.
  • Der er et stigende antal studerende, der ikke har modersmålskendskab til dansk, og som derfor kan have brug for støtte til at arbejde med akademisk dansk.
  • Der er et stort behov for at kunne læse tekster på originalsproget og for at beherske fremmedsprog til brug ved studier og feltarbejde i udlandet.

Den sprogstrategiske satsnings opgave har været at afdække disse behov og identificere mulige løsninger på dem.

Læs om sprogsatsningens baggrund og aktiviteter.

Københavns Universitet på linje med en række internationale universiteter

Med den sprogstrategiske satsning har Københavns Universitet gjort fælles sag med en række universiteter verden over, som satser særligt på at fremme flersprogethed hos studerende og kandidater for på denne måde at sikre den internationale dimension i de studerendes uddannelsesforløb. Universiteter, der er langt fremme, er bl.a. JyväskylaTokyoFudan og Yale.