17. september 2019

Efteruddannelse af sproglærere inden for Dansk som Andetsprog for SIRI

CIP administrerer fra 2018-2020 efteruddannelseskurser og konferencer under efteruddannelsespuljen for Dansk som andetsprogs-området, der varetages af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Opgaven handler primært om kursusadministration og  -afholdelse, med et potentiale for at arbejde tættere sammen med SIRI også om indholdet på de enkelte kurser og konferencer. Således var Anne Holmen keynote speaker på SIRI’s årlige Lærerkonference 2018 med titlen: Kvalitet i den beskæftigelsesrettede danskuddannelse. I 2019 er titlen: Fremtidens lærerkompetencer og sprogundervisning.

Efteruddannelsesprogrammet for lærerne på sprogcentrene omfatter Informationsmøder (bedømmertræning) for Prøve i Dansk 1-3 og Studieprøven, Kurser for nye eksaminatorer og censorer, Dialogmøder for Prøveansvarlige samt en årlig Lærerkonference. Derudover afholder CIP og SIRI et Grundkursus for nye ledere på sprogcentrene i 2019. I 2019 udbydes i alt 20 møder og kurser i København, Odense, Vejle og Århus. Se hjemmeside her: https://cip.ku.dk/efteruddannelse_dansk/