SIRI's kurser og efteruddannelse inden for dansk som andetsprog for ansatte på sprogcentre m.fl. (udbydes ikke længere af CIP)

CIP på Københavns Universitet har for perioden 2018-2020 udbudt en række kurser og møder for lærere på sprogcentre og andre udbydere af dansk som andetsprog for unge og voksne. Efteruddannelsesprogrammet er udbudt i samarbejde Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Fra 2021 udbyder CIP ikke længere SIRI's efteruddannelsesaktiviteter.

SIRI har fundet ny  udbyder af Efteruddannelsesprogrammet for lærere for perioden 2021 og frem for informationsmøder (bedømmertræning) for Prøve i Dansk 1-3 og Studieprøven, kurser i eksaminatorrollen, Dialogmøder for Prøveansvarlige samt den årlige Lærerkonference. 

Læs mere på SIRIs hjemmeside samt på hjemmesiden for Integrationsviden.