19. november 2021

Ny bevilling fra VELUX FONDEN – Bekæmpelse af madspild

Fra 2022 og tre år frem deltager CIP i et tværfagligt forskningsprojekt om bekæmpelse af madspild. Projektet har overskriften ”Bekæmpelse af madspild – samspil mellem værdier, valg og vaner” og er finansieret af VELUX FONDEN’s HUMpraxis-program.

Der er bred enighed om at madspild må bekæmpes. Alligevel opstår der ifølge Miljøstyrelsen 814.000 tons madspild årligt i Danmark. En stor del af spildet sker sent i værdikæden, nemlig hos forbrugerne og hos detailhandlen – og i samspillet mellem dem. Derfor vil dette projekt undersøge hvilke barrierer og muligheder der findes for at undgå madspild i samspillet mellem forbrugere, detailhandel og madspildsorganisationer.

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra det Humanistiske Fakultet, det Juridiske Fakultet og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet samt fire centrale aktører på madspildsområdet: Forbrugerrådet Tænk, FødevareBanken, Stop Spild Lokalt og Salling Group.

Ved hjælp af tværfaglig forskning og tæt samarbejde mellem forskere og praksispartnere har projektet til hensigt at bidrage til forståelsen af madspild som et komplekst samfundsmæssigt problem og udvikle nye tiltag til bekæmpelse af madspild.

Projektet ledes af lektor Karina Kim Egholm Elgaard fra det Juridiske Fakultet, og hun vil i samarbejde med en postdoc stå for analyser af eksisterende moms- og skatteregler og deres indvirkning på madspild. Fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet bidrager professor Jørgen Dejgaard Jensen med analyser af de økonomiske barrierer og muligheder der findes i relation til redistribuering af fødevarer, hovedsagelig fra detailhandelen.

Fra CIP deltager lektor Janus Mortensen som CO-PI på projektet samt to postdocs. CIP’s bidrag til projektet vil blandt andet bestå i analyser af hvordan forskellige forståelser af madspild konstrueres sprogligt.

Gennem kvalitative interviews vil projektet skabe viden om hvilke værdier forskellige forbrugergrupper knytter til madspild, hvilke barrierer de oplever ift. at reducere madspild, og hvordan de konstruerer deres oplevelser gennem sprog.

I samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og de andre praksispartnere i projektet skal disse analyser bruges som afsæt for at udvikle indsatser mod madspild rettet mod forbrugernes værdier, valg og vaner.