11. maj 2022

Sommersprogkurser i tysk og fransk

Sommersprogkurser i tysk og fransk tilbydes for studerende fra KU, som skal på studie- eller praktikophold i udlandet i det kommende studieår 2022/2023.

Kurserne afholdes i perioden 8.-26. august 2022, hver dag kl. 9.00-13.00 på Søndre Campus.

Undervisningen er gratis og er kun for dig, der er indskrevet ved Københavns Universitet, og som opfylder optagelsesbetingelserne.

Den intensive undervisning i august følges op af en online session i oktober under dit udlandsophold og en afrunding efter din hjemkomst til København.

Generelt om sprogkurserne

Undervisningen varetages af studieinstruktorer tilknyttet Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP).

Der oprettes niveauopdelt undervisning (let-øvet/øvet) for hvert sprog, såfremt der er tilstrækkelig mange tilmeldinger.

Der kræves et sprogligt niveau på min. A2 jf. CEFR-skalaen for at kunne deltage i undervisningen, dvs. der vil ikke være tale om undervisning på begynderniveau. Det sproglige niveau afklares i forbindelse med din tilmelding ved udfyldelse af en sproglig selvevaluering.

Kursusindhold

Undervisningen i såvel tysk som fransk omfatter 60 undervisningstimer og strækker sig over 3 uger. Der er tale om et kursus med kort indlæringstid og stejl progression.

Med 4 daglige undervisningstimer og lige så mange timers forberedelse bliver du som studerende klædt på til at få en god sproglig start på dit udlandsophold.

Emner